If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kustskydds-<br /> information<br /> för Moments™, Elements™ och Street Workout utomhusträning<br /> KOMPAN tillverkar lek- och sportutrustning med fantastisk<br /> hållbarhet för alla miljöer världen över.<br /> Som standard i all utrustning använder KOMPAN varmförzinkning för majoriteten av ståldelarna,<br /> som ytskydd mot skador orsakade av miljöpåverkan. För extrema platser, exempelvis kustom-<br /> råden, där metallytor ofta slits snabbare, erbjuder KOMPAN en unik kustskyddslösning som<br /> förlänger utrustningens hållbarhet.<br /> KUSTSKYDD:<br /> Lekutrustningens huvudstolpar i färganodiserad aluminium BÄRANDE STÅLRÖR<br /> Vertikala rör i färganodiserad aluminium<br /> Överlägset skydd för metallkomponenter (ISO 12944-2, klass C4)<br /> Hårdvara och utvalda lekaktiviteter i rostfritt stål<br /> LEKUTRUSTNINGENS STEG<br /> OCH HUVUDSTOLPAR<br /> Aluminiumstolpe med<br /> färganodiserat ytterskikt.<br /> Ø38 mm / Ø100 mm<a title="Coastal Protection Information_2021_SE_zmag page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/5eef8b69?page=1"> Kustskydds- information för Moments™, Elements™ o</a>