If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> VÅREN<br /> 2019<br /> Broms mot<br /> epilepsi<br /> Ett steg närmare<br /> allergivaccin<br /> Fisken som hjälper<br /> läkemedelsforskarna<br /> Aktuellt<br /> Utveckling<br /> Avhandlingar<br /> Genetikern COLM NESTOR bygger TEMA: LÄKEMEDEL <br /> ”Lagkänslan<br /> är viktig” <br /> team i labbet och på fotbollsplanen<br /> Utmärkelser <br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Tidningen Forskning och utveckling<br /> är ett av många exempel på en nära<br /> samverkan mellan Region Öster-<br /> götland och Medicinska fakulteten<br /> vid Linköpings universitet. Vi har<br /> ett gemensamt uppdrag att bedriva<br /> medicinsk forskning och utveckling<br /> samt utbildning inom hälso- och<br /> sjukvården. Genom samverkan i<br /> strategiska beslut uppnår vi både<br /> ett optimalt samutnyttjande av våra<br /> resurser och ett mer effektivt stöd till<br /> forskning och utbildningsverksam<a title="FOU 2019-01_web page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=1"> VÅREN 2019 Broms mot epilepsi</a> <a title="FOU 2019-01_web page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=2"> VÄLKOMMEN TILL FORSKNING OCH UTVECKLING Tidningen</a> <a title="FOU 2019-01_web page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=3"> TEMA – LÄKEMEDEL Läkemedel spelar en central rol</a> <a title="FOU 2019-01_web page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=4"> Aktuellt i korthet Mixad spenat för maxad eff</a> <a title="FOU 2019-01_web page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=5"> Anders Fridberger, professor i neurovetenskap. </a> <a title="FOU 2019-01_web page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=6"> YLVA BÖTTIGER Är läkemedlet säkert? Jag tycke</a> <a title="FOU 2019-01_web page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=7"> Läkemedels- utvecklingens faser: PREKLINI</a> <a title="FOU 2019-01_web page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=8"> Tema / Läkemedel En tredjedel av alla personer</a> <a title="FOU 2019-01_web page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=9"> ”Vi tror att vi med detta nya angreppssätt kan få</a> <a title="FOU 2019-01_web page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=10"> Tema / Läkemedel Molekylen som ger jämn rytm Mån</a> <a title="FOU 2019-01_web page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=11"> Maria Jenmalm, professor i experimentell allergol</a> <a title="FOU 2019-01_web page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=12"> Tema / Läkemedel Fisken som hjälper läkemedels- </a> <a title="FOU 2019-01_web page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=13"> Anna Fahlgren forskar på benen i vårt skelett, me</a> <a title="FOU 2019-01_web page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=14"> Tema / Läkemedel </a> <a title="FOU 2019-01_web page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=15"> Tema / Läkemedel ”I den nya behandlingen injice</a> <a title="FOU 2019-01_web page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=16"> Tema / Läkemedel Konsten att rigga en läkemed</a> <a title="FOU 2019-01_web page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=17"> Från den 1 mars kostar ansökan till Lä- keme</a> <a title="FOU 2019-01_web page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=18"> Tema / Läkemedel ”Blir det effekt är vi på banan</a> <a title="FOU 2019-01_web page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=19"> ”Hur länge jag tänker fortsätta forska? Jag bruka</a> <a title="FOU 2019-01_web page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=20"> Tema / Läkemedel Rätt dos till rätt person Malin</a> <a title="FOU 2019-01_web page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=21"> Malin Lindqvist Ap- pell forskar vidare kring fler</a> <a title="FOU 2019-01_web page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=22"> Tema / Läkemedel Vem ska få ett dyrt läkeme</a> <a title="FOU 2019-01_web page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=23"> eftersom det är allvarliga sjukdomar med dramatis</a> <a title="FOU 2019-01_web page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=24"> Tema / Läkemedel Stöd när läkemedel krockar M</a> <a title="FOU 2019-01_web page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=25"> Med modern teknik kan Norrköpingsstudenterna komm</a> <a title="FOU 2019-01_web page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=26"> På fritiden är Colm Nestor tränare för ett junior</a> <a title="FOU 2019-01_web page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=27"> Profilen ”Lagkänslan betyder mycket” Han är lagle</a> <a title="FOU 2019-01_web page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=28"> Profilen – De har kört ihop men problemet</a> <a title="FOU 2019-01_web page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=29"> Åsa Kastbom får pris för sina föreläsningar och s</a> <a title="FOU 2019-01_web page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=30"> Avhandlingar i sammanfattning SKYDD MOT TUBERKU</a> <a title="FOU 2019-01_web page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=31"> Avhandlingar i sammanfattning SÄLJA SEX KAN VAR</a> <a title="FOU 2019-01_web page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/fc6ddf2e?page=32"> Forskning i framkant Forskning i framkant är en p</a>