If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> NUMMER<br /> 1/2022<br /> ”Vill smitta unga<br /> med nyfikenhet”<br /> SARA LIIN är Fernströmpristagaren<br /> Vården digitalt med fokus på hjärtats rytm<br /> – koll på astma TEMA: VÅRDEN DIGITALT <br /> hemma <br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Tidningen Forskning och<br /> utveckling är ett av många<br /> exempel på en nära samverkan<br /> mellan Region Östergötland<br /> och Medicinska fakulteten vid<br /> Linköpings universitet. Vi har<br /> ett gemensamt uppdrag att<br /> bedriva medicinsk forskning<br /> och utveckling samt utbild-<br /> ning inom hälso- och sjuk-<br /> vården. Ett viktigt steg som<br /> togs 2021 var inrättandet av<br /> universitetssjukvårdskommit-<br /> tén, en uppdaterad struktur<br /> för samverkan mellan Region<br /> Östergötland och Linköpings<br /> universitet i frågor som rör<br /> univers<a title="FOU 2021-02_WEB page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=1"> NUMMER 1/2022 </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=2"> VÄLKOMMEN TILL FORSKNING OCH UTVECKLING Tidninge</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=3"> TEMA: VÅRDEN DIGITALT Forskningen om e-tjänster </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=4"> Aktuellt i korthet Världsnyhet hjälper både pa</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=5"> Temocillin är snällare mot tarmens bakterieflora. </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=6"> ANNA STRÖMBERG ”Digitala verktyg är användba</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=7"> Tema / Vården digitalt Ta del i din behandling </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=8"> Tema / Vården digitalt Caroline Lilliecreu</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=9"> – Den ska likna Healthy Moms, men med ett sä</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=10"> Tema / Vården digitalt Allt fler männ- isko</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=11"> Tema / Vården digitalt Chatt för snabb bedömning</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=12"> Tema / Vården digitalt Studiedeltagaren Li</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=13"> På kurvan i appen syns graden av inflammation i ta</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=14"> Tema / Vården digitalt Koll på astman hemifrån </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=15"> Från vårdcentralen kan Cecilia Lago se studie- de</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=16"> Tema / Vården digitalt </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=17"> Tema / Vården digitalt ”Når patienterna när</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=18"> Tema / Vården digitalt P</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=19"> Behandlingen siktar in sig på att pa- tiente</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=20"> Universitetslektorn och docenten Sara Liin har en</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=21"> Profilen ”Vi mäter den elektriska strömmen nä</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=22"> Profilen Sara Liin, universitets- lektor och</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=23"> Strategi och utveckling Hallå där! </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=24"> Vinnova förlänger satsning En nationell satsning </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=25"> ringen är säkrad för ytterligare tre år siktar ak</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=26"> Strategi och utveckling Hela vård- centralen</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=27"> vara hos en läkare. Många kan bli lika hjälpta av</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=28"> Priser & Utmärkelser Miljoner till barnmedicins</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=29"> Eva Uustal är docent och överläkare på kvinnoklin</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=30"> Avhandlingar i sammanfattning </a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=31"> Avhandlingar i sammanfattning LYMFÖDEM PÅVERKAR</a> <a title="FOU 2021-02_WEB page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f8e99faa?page=32"> 5 gemensamma styrkeområden vid Linköpings univers</a>