If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NUMMER ETT 2022<br /> PÄR SVÄRDSON<br /> FRÅN LIU TILL APOTEA<br /> SVERIGES E-HANDELSKUNG<br /> MED DUBBLA EXAMINA<br /> SIDA 18–21<br /> LÄKARUTBILDNING<br /> PÅ FLERA ORTER<br /> HISTORISK STUDENTKULL<br /> TOG EXAMEN I JANUARI<br /> SIDA 4–7<br /> NÄR EN MASTER<br /> INTE ÄR NOG<br /> FORSKARUTBILDNING – FÖR<br /> FORSKARE OCH MÅNGA ANDRA<br /> SIDA 25–27<br /> FÄRSK FORSKNING • DIGITALA TVILLINGAR • JUBILERANDE KÖR • NYA UTBILDNINGAR • GLOBALA STUDIER • SKVALLER<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Banbrytande utbild-<br /> ningar för framtiden<br /> PÅ LINKÖPINGS UNIVERSITET har vi en lång<br /> historia av nytänkande, att arbeta<br /> gränsöverskridande och att göra<br /> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=1"> NUMMER ETT 2022 PÄR SVÄRDSON FRÅN LIU TIL</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Banbrytande utbild- ningar fö</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=3"> LEDARE • INNEHÅLL 4 16 25 32 Vant o</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=4"> UTBILDNING • LÄKARE </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=5"> UTBILDNING • LÄKARE Regionaliserad läkarutbildn</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=6"> UTBILDNING • LÄKARE DET HAR BEDRIVITS läkarutbil</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=7"> UTBILDNING • LÄKARE </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=8"> UTBILDNING • GLOBALA STUDIER De vill förstå va</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=9"> UTBILDNING • GLOBALA STUDIER Ka</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=10"> UTBILDNING • GENETISK VÄGLEDNING Unik utbildning</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=11"> V ad </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=12"> Noterat FORSKNING • LITTERATUR LiU-doktorand f</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=13"> Björn Alling ny chef för Nationellt superdatorcen</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=14"> UTBILDNING • ENTREPRENÖRSKAP Entrepre</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=15"> Två studenter om kursen »Det var så himla anno</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=16"> FORSKNING • DIGITALA TVILLINGAR I framtide</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=17"> FORSKNING • DIGITALA TVILLINGAR ”</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=18"> ALUMN • PÄR SVÄRDSON Pär Svärdson från LiU till S</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=19"> ALUMN • PÄR SVÄRDSON </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=20"> ALUMN • PÄR SVÄRDSON Jag hade mycket frånvaro, m</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=21"> REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING Pär Svärdson om… </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=22"> UTBILDNING • NYA PROGRAM nya utbildningar AN</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=23"> UTBILDNING • NYA PROGRAM Masterprogram för fram</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=24"> UTBILDNING • NYA PROGRAM Matematiker med teknis</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=25"> FORSKARUTBILDNING • DOKTORANDER </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=26"> FORSKARUTBILDNINGEN är antingen två eller fyra år</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=27"> FORSKARUTBILDNING • DOKTORANDER Därför doktorerar</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=28"> Forskning Ingripa mot mobbning – viktigt för alla</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=29"> Humankapitalet hinder för utlandsfödda Utrikes fö</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=30"> UTBILDNING • CIRKULÄR EKONOMI </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=31"> Vad är cirkulär ekonomi och hur kan vi leva mer h</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=32"> KULTUR • STUDENTSÅNGARNA Linköpings Studentså</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=33"> högskola, LiH). Några år senare kom Hans Lundgren</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=34"> KULTUR • STUDENTSÅNGARNA </a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=35"> Alumni Fredrik Heintz med på topplista ANNA NILS</a> <a title="LiU magasin nr 1-2022 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/f1f0d93c?page=36"> LIU MAGASIN Kommunikations- och marknadsavdelning</a>