If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NYHED<br /> - UDVIDET SORTIMENT<br /> Let vej<br /> til et nyt<br /> læringsmiljø<br /> “Børn lærer både med krop og med hjerne. Jo yngre de er, jo mere gavn har de af at<br /> bevæge sig, samtidig med at de lærer. Og al forskning viser, at det er godt at have<br /> kroppen med i læringssituationen. Vi har flere Visual Learning i vores gangarealer,<br /> og nu bliver arealerne ikke kun brugt til at gå fra ét sted til et andet, men inspirerer til<br /> læring. Undervisningstiden er blevet udvidet på den måde. Og så er Visual Learning<br /> bare godt i tråd med skolereformens opfordring til mere bevægelse.”<br /> Christian Holm, Skoleleder, Provstegårdskolen, Odense DK<br /> 2<br /> Billeder og bevægelse sætter fart på<br /> elevernes læring<br /> KOMPAN lancerer Visual Learning med billeder, tal, tabeller, bogstaver og ord. Visual Learning er<br /> udviklet med fokus på, at afkodning af billeder fremmer læring mere effektivt end blot at høre et<br /> ord eller et<a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=1"> NYHED - UDVIDET SORTIMENT Let vej til et nyt lær</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=2"> “Børn lærer både med krop og med hjerne. Jo yngre</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=3"> Billeder og bevægelse sætter fart på elevernes læ</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=4"> Billeder og bevægelse er en ny vinkel på børnenes</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=5"> www.k v Læs mere på ompan-møbler.dk/ isuallearni</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=6"> ILLUSTRERET ALFABET Træn alfabetet og store og</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=7"> Supplementer til undervisningen læ g Aktive bø</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=8"> “Eleverne bruger kroppen til at lære med</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=9"> ... i praksis Forbedre akustikken i uddannelsesm</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=10"> ALFABETSLANGEN Eleverne følger gerne alfabets</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=11"> BORGEN – DE 120 MEST BRUGTE ORD Borgen er des</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=12"> Bestseller HINKE TINSOLDAT Hinke tinsoldaten</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=13"> TABELTALLENE Tabellerne fra 1-10 træner eleve</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=14"> Nye øjne på læringsmiljøet - hvor kan Visual Lear</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=15"> 15</a> <a title="Visual Learning 2015 - KOMPAN Danmark page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e8b9b76e?page=16"> Skal I indrette nyt læringsrum? Kontakt din lokal</a>