If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle<br /> Skole-kirke-samarbejdet tilbyder undervisning og samarbejde med afsæt i skolens<br /> formål og fag.<br /> Skole-kirkesamarbejdet Ønsker som en af de værdibærende kulturinstitutioner i samfundet at<br /> bidrage ind i den åbne skole. Arbejdet foregår på folkeskolens præmisser og er ikke<br /> forkyndende, men kundskabsformidlende og målrettet alle elever - uanset kulturel eller religiØs<br /> baggrund.<br /> Samarbejdet understØtter, at eleverne gennem skoleforlØbet får mulighed for at deltage i en<br /> bred vifte af undervisningsforlØb om dannelse, kultur, kirke, tro, værdier og emner i relation til<br /> elevernes egne livssituationer.<br /> Eleverne mØder og får kendskab til medarbejdere, bygninger og ”rum” gennem f.eks.<br /> samtalecafé med præsten, gospel i kirkens kor og gæt en sang omkring orglet. Mulighed for i<br /> ØjenhØjde at mØde og få indblik i folkekirken i et historisk, dannelses, religiØst og<br <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=1"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=2"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=3"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=4"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=5"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=6"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=7"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="&Aring;ben skole - sammen med Skole-kirke-Vejle page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/e153e7ae?page=8"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a>