If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsredovisning<br /> 2017<br /> NCC Årsredovisning 2017<br /> Innehåll<br /> DETTA ÄR NCC<br /> NCC 2017<br /> VD har ordet<br /> STRATEGI<br /> Strategi<br /> Hållbarhetsstrategi<br /> Finansiella – och hållbarhetsmål<br /> Utmaningar och behov för städer<br /> ERBJUDANDET<br /> Bo 18<br /> Arbeta 20<br /> Resa 22<br /> Vårda 24<br /> Lära 26<br /> Uppleva 28<br /> Det som måste fungera 30<br /> Medarbetare 32<br /> Värdeskapande 34<br /> Aktien 36<br /> EKONOMISK REDOVISNING<br /> Förvaltningsberättelse 38<b<a title="ncc_sve_ar_2017 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=1"> Årsredovisning 2017</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=2"> NCC Årsredovisning 2017 Innehåll DETTA ÄR NCC </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=3"> NCC energirenoverar äldreboendet Hørgården utanfö</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=4"> 2 NCC 2017 OM NCC NCC 2017 </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=5"> NCC 2017 3 OM NCC Året i kort</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=6"> 4 NCC 2017 VD­ORD Åtgärder för att vända utve</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=7"> arna för NCC Infrastructure ser nu mer positiva u</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=8"> 6 NCC 2017 STRATEGI NCC:s strategi » NCC:s </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=9"> NCC 2017 7 STRATEGI I</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=10"> 8 NCC 2017 STRATEGI – HÅLLBA</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=11"> NCC 2017 9 STRATEGI – H</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=12"> 10 NCC 2017 MÅL NCC:s mål » Det övergripande m</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=13"> NCC 2017 11 MÅL Soliditet Soliditeten </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=14"> 12 NCC 2017 MÅL Material och avfall I enlig</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=15"> </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=16"> 14 NCC 2017 UTMANINGAR OCH BE</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=17"> </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=18"> En stad för alla » NCC möter utmaningarna och vi</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=19"> Bo sid 18 NCC bygger bostäder so</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=20"> 18 NCC 2017 ERBJUDANDET – BO </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=21"> NCC 2017 19 ERBJUDANDET – BO </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=22"> 20 NCC 2017 ERBJUDANDET – ARB</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=23"> NCC 2017 21 ERBJUDANDET </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=24"> 22 NCC 2017 ERBJUDANDET – RES</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=25"> NCC 2017 23 ERBJUDANDET – RE</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=26"> 24NCC 2017 ERBJUDANDET – VÅRDA Vårda » </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=27"> NCC 2017 25 ERBJUDANDET –</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=28"> 26 NCC 2017 ERBJUDANDET – LÄR</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=29"> NCC 2017 27 ERBJUDANDET – LÄ</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=30"> 28 NCC 2017 ERBJUDANDET – UPP</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=31"> NCC 2017 29 ERBJUDANDE</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=32"> 30 NCC 2017 ERBJUDANDET – DET</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=33"> </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=34"> 32 NCC 2017 MEDARBETARE Inkludera fler i företa</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=35"> NCC 2017 33 MEDARBETARE VÄRDERINGA</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=36"> 34 NCC 2017 VÄRDESKAPANDE Långsiktigt värdeska</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=37"> SAMHÄLLE NCC är med och utvecklar den fysiska mil</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=38"> 36 NCC 2017 AKTIEN NCC-aktien » NCC noterade</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=39"> NCC 2017 37 AKTIEN KURSU</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=40"> 38 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=41"> 1 Mdr SEK; Två kontorsbyggnader i Solna, varav de</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=42"> 40 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=43"> KONKURRENSFRÅGOR I kölvattnet av den finländska as</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=44"> 42 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=45"> AFFÄRSOMRÅDE NCC Industry NCC Industrys nettoom</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=46"> 44 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=47"> ERSÄTTNINGAR Riktlinjer för bestämmande av lön oc</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=48"> 46 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=49"> NCC 2017 47 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=50"> 48 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=51"> NCC 2017 49 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=52"> 50 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=53"> NCC 2017 51 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=54"> 52 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=55"> NCC 2017 53 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=56"> 54 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=57"> MODERBOLAGET BUNDET EGET KAPITAL Aktie</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=58"> 56 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=59"> KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflö</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=60"> 58 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=61"> Förvärvsmetod Rörelseförvärv redovisas enligt för</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=62"> 60 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=63"> I moderbolaget redovisas obeskattade reserve</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=64"> 62 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=65"> LIKVIDA MEDEL Likvida medel består av kassa, bank</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=66"> 64 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=67"> Finansiella skulder Koncernens bedömning är att i</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=68"> 66 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 69" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=69"> en komponent av osäkerhet. Det inträffar ibland o</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 70" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=70"> 68 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 71" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=71"> Not 4 Förvärv av rörelse NCC Industry AS förvärv</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 72" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=72"> 70 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 73" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=73"> Not 5 Antal anställda, personalkostnader och leda</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 74" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=74"> 72 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 75" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=75"> NCC 2017 73 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 76" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=76"> 74 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 77" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=77"> Not 15 Immateriella tillgångar, forts. NEDSKRIVNI</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 78" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=78"> 76 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 79" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=79"> Not 17 Andelar i koncernföretag MODERBOLAGET </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 80" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=80"> 78 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 81" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=81"> Not 22 Finansiella anläggningstillgångar Andelar</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 82" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=82"> 80 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 83" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=83"> Not 25 Omsättningsfastigheter Färdig­ </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 84" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=84"> 82 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 85" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=85"> Not 29 Räntebärande skulder, forts. FINANSIELL L</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 86" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=86"> 84 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 87" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=87"> NCC 2017 85 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 88" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=88"> 86 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 89" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=89"> Not 37 Ställda säkerheter, borgens­, garanti­ och</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 90" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=90"> 88 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 91" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=91"> NCC 2017 89 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 92" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=92"> 90 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 93" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=93"> Not 39 Finansiella instrument och finansiell riskh</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 94" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=94"> 92 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 95" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=95"> Not 39 Finansiella instrument och finansiell riskh</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 96" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=96"> 94 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 97" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=97"> Not 39 Finansiella instrument och finansiell riskh</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 98" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=98"> 96 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 99" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=99"> NCC 2017 97 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 100" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=100"> 98 NCC 2017 EKONOMISK REDOVIS</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 101" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=101"> NCC 2017 99 EKONO</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 102" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=102"> 100 NCC 2017 EKONOMISK REDOVISN</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 103" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=103"> NCC 2017 101 EKONOM</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 104" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=104"> 102 NCC 2017 EKONOMISK REDOVISN</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 105" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=105"> NCC 2017 103 EKONOM</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 106" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=106"> 104 NCC 2017 HÅLLBARHETSNOTER Hållbarhetsnoter </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 107" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=107"> NCC 2017 105 HÅLLBARHETSNOTER </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 108" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=108"> 106 NCC 2017 HÅLLBARHETSNOTER Medarbetare NC</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 109" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=109"> NCC 2017 107 HÅLLBARHETSNOTER o</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 110" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=110"> 108 NCC 2017 HÅLLBARHETSNOTER Material och av</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 111" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=111"> NCC Asfalt står för cirka 60 procent av konce</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 112" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=112"> 110 NCC 2017 HÅLLBARHETSNOTER Etik och compl</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 113" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=113"> NCC 2017 111 HÅLLBARHETSNOTER </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 114" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=114"> 112 NCC 2017 HÅLLBARHETSNOTER GRI-s</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 115" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=115"> NCC 2017 113 HÅLLBARHETSNOTER </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 116" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=116"> 114 NCC 2017 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrappo</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 117" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=117"> NCC 2017 115 BOLAGSSTYRNING VALB</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 118" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=118"> 116 NCC 2017 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning i </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 119" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=119"> NCC 2017 117 BOLAGSSTYRNING </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 120" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=120"> 118 NCC 2017 BOLAGSSTYRNING Styrelsens rappor</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 121" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=121"> NCC 2017 119 BOLAGSSTYRNING KON</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 122" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=122"> 120 NCC 2017 BOLAGSSTYRNING Styrelse </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 123" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=123"> GEIR MAGNE AARSTAD Född 1960. Civ ing. Ordinarie </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 124" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=124"> 122 NCC 2017 BOLAGSSTYRNING Koncernledning </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 125" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=125"> ANN LINDELL SAEBY Född 1962. Civ.ek. Chef Corpora</a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 126" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=126"> 124 NCC 2017 Finansiell information och kontakt </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 127" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=127"> Definitioner/ordlista FINANSIELLA NYCKELTAL </a> <a title="ncc_sve_ar_2017 page 128" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d41987aa?page=128"> NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fasti</a>