If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle<br /> Skole-kirke-samarbejdet tilbyder undervisning og samarbejde<br /> med afsæt i skolens formål og fag.<br /> ……..stomp, gospel, kirkekunst, syng på tværs, fællesskabsfabrikken….<br /> Skole-kirkesamarbejdet Ønsker at bidrage ind i den åbne skole. Arbejdet foregår på<br /> folkeskolens præmisser og er kundskabsformidlende og målrettet alle elever - uanset kulturel<br /> eller religiØs baggrund.<br /> Samarbejdet understØtter, at eleverne gennem skoleforlØbene får mulighed for at deltage i en<br /> bred vifte af undervisningsforlØb om dannelse, kultur, kirke, tro, værdier og emner i relation til<br /> elevernes egne livssituationer.<br /> Tilbuddene giver eleverne mulighed for i ØjenhØjde at mØde og få indblik i folkekirken i et<br /> historisk, dannelses, religiØst og samfundsmæssigt perspektiv.<br /> Skole-kirke-Vejle tilbyder pædagogisk og metodisk indsats ved undervisningsforlØb og<br /> projekter og formidler mat<a title="__ben_skole_2019-2020 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=1"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=2"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=3"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=4"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=5"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=6"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a> <a title="__ben_skole_2019-2020 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d12df46f?page=7"> Den åbne skole – sammen med Skole-kirke-Vejle </a>