If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> EFTErrETNINGSMÆSSIG<br /> rISIKoVUrdErING<br /> 2020<br /> En aktuel vurdering af forhold i udlandet<br /> af betydning for Danmarks sikkerhed<br /> Forsvarets Efterretningstjeneste<br /> Kastellet 30<br /> 2100 København Ø<br /> Telefon: 3332 5566<br /> www.fe-ddis.dk<br /> www.cfcs.dk<br /> Forord<br /> I denne publikation har vi samlet et billede af de vig-<br /> tigste trusler og andre forhold i udlandet af betydning<br /> for Danmarks sikkerhed og strategiske interesser.<br /> I risikovurderingen for 2019 pegede vi på, at den ver-<br /> densorden, som har været gældende i de sidste mange<br /> årtier, er under pres. Denne udvikling er fortsat, og der<br /> sker desuden i disse år en forskydning i magtforholdet<br /> mellem stormagterne USA, Kina og Rusland, som ud-<br /> fordrer vestlige alliancer og idealer. COVID-19-pande-<br /> mien – og den deraf følgende økonomiske krise – har i<br /> 2020 yderligere forstærket disse tendenser. Samlet set<br<a title="Risikovurdering 2020 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=1"> EFTErrETNINGSMÆSSIG rISIKoVUrdErING 2020 En ak</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=2"> Forsvarets Efterretningstjeneste Kastellet 30 210</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=3"> Forord I denne publikation har vi</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=4"> INdHoLd 3 Forord 6 Hovedkon</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=5"> rUSLANd 22 Rusland vil fortsat være en</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=6"> HoVEdKoNKLUSIoN Magtforhol</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=7"> Staters og kriminelles cyberangreb er fortsat bla</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=8"> dE NYE SIKKErHEdS- PoLITISKE ForHoLd </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=9"> Magtforholdet mellem stormagterne USA, Kina og Ru</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=10"> Stater har generelt en lav tærskel for at bruge c</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=11"> dE NYE SIKKErHEdSPoLITISKE ForHoLd </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=12"> Udviklingen i Arktis vil fremover blive kendetegn</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=13"> ArKTIS De arktiske stater lægger stadig op </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=14"> rUSLANd I ArKTIS Arktis har stor sikkerhedsmæssi</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=15"> ArKTIS MEd FrEMSKUdTE rUSSISKE BASEr Baserne giv</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=16"> Ruslands militære opbygning i Arktis er defensivt</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=17"> USA’s og NATO’s øgede militære fokus på Nordatlan</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=18"> MArITIME GrÆNSEdrAGNINGEr I ArKTIS – EN LANGVArIG</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=19"> Det er derfor meget sandsynligt, at Rusland er ut</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=20"> KINA I ArKTIS Kinas interesser i Arktis drejer s</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=21"> På grund af tætte forbindelser mellem kinesiske v</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=22"> Rusland vil fortsat være en betydelig sikkerhedsp</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=23"> rUSLANd Det er meget sandsynligt, at Ruslan</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=24"> Ruslands ledelse vil derfor på trods af COVID-19-</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=25"> EU’s sanktioner vil fortsat være et centralt mål </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=26"> rUSLANdS ForHoLd TIL USA Forholdet til USA er st</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=27"> NYT dEKrET FrEMHÆVEr rUSLANdS EVNE TIL STrATEGISK</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=28"> rUSLANd ForSØGEr AT GENETABLErE SIG SoM EN GLoBAL</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=29"> Rusland og Tyrkiet ønsker begge at styrke deres r</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=30"> ØSTErSØrEGIoNEN Danmarks nærområde vil fortsat v</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=31"> Det er samtidig meget sandsynligt, at Rusland har</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=32"> Kina øger sin indflydelse både regionalt og global</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=33"> KINA COVID-19-krisen har ramt Kina hårdt. Efter </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=34"> Kinas langsigtede mål er at sikre landets fortsat</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=35"> Kina forsøger at styre fortællingen om Kina og im</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=36"> Kina opbygger fortsat militæret og øger sin suver</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=37"> KINAS TErrITorIALKrAV I dET SYdKINESISKE HAV </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=38"> CYBEr- BEr- TrUSLEN 38 EFTERRETNI</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=39"> Staters og kriminelles cyberangreb er fortsat bla</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=40"> CYBErTrUSLEN Mod dANMArK oG dANSKE INTErESSEr St</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=41"> Hackere udfører cyberspionage for at få adgang ti</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=42"> UdVALGTE STATErS CYBErKAPACITETEr rUSLA</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=43"> METodEr oG SAMArBEJdE I dEN CYBErKrIMINELLE VErdE</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=44"> TYPISK rANSoMWArE-AS-A-SErVICE ForrETNINGSModEL </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=45"> Den anden model kaldes for Ransomware-as-a-Servic</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=46"> CYBErTrUSLEN oG dEN TEKNoLoGISKE UdVIKLING Den f</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=47"> KAMPEN oM TEKNoLoGISK TErrITorIUM Udrulningen af</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=48"> Terrorangrebene i Europa i efteråret 2020 har med</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=49"> TErrorISME I efteråret 2020 ramte en rækk</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=50"> TErrorTrUSLEN Mod VESTEN Islamisk Stat og al-Qai</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=51"> Fremmedkrigere udgør fortsat en trussel For Veste</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=52"> Al-Qaidas råderum i Afghanistan vil sandsynligvis</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=53"> Det er sandsynligt, at denne tendens, hvor bl.a. </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=54"> AL-QAIdA oG ISLAMISK STAT Al-Qaida og Islamisk S</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=55"> GrUPPEr TILKNYTTET AL-QAIdA Leder: Ayman al-Zawah</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=56"> at få fodfæste. Begge grupper har dog stadig tilh</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=57"> Det er sandsynligt, at en vestlig tilbagetrækning</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=58"> MELLEM- ØSTEN oG NordAFrIKA </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=59"> Mellemøsten og Nordafrika vil blive ramt ekstra h</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=60"> International splittelse og stormagtsrivalisering</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=61"> IrAK MELLEMØSTEN oG NordAFrIKA Regionen vil udg</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=62"> IrAN De konservative politiske kræfter står styr</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=63"> IrAK Irak vil være præget af ustabilitet i mange</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=64"> Shiitiske militsers autonome optræden udfordrer d</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=65"> Europa vil således i sit nærområde stå over for e</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=66"> TYrKIET Tyrkiets villighed til at anvende militæ</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=67"> LIBYEN Rusland, Tyrkiet og flere andre lande vil </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=68"> Det vestlige Sahel er præget af mange komplekse p</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 69" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=69"> VESTAFrIKA Den vestlige del af Sahelregion</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 70" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=70"> MAroKKo ALGErIET </a> <a title="Risikovurdering 2020 page 71" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=71"> Det er sandsynligt, at militære indsatser, der er</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 72" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=72"> AFGHANISTAN USA og T</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 73" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=73"> Den afghanske regering er svækket af hårdt militæ</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 74" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=74"> Det er sandsynligt, at den humanitære krise i Afg</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 75" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=75"> dEFINITIoNEr For at lette læsning</a> <a title="Risikovurdering 2020 page 76" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/d01ca3bc?page=76"> Forsvarets Efterretningstjeneste Kastellet 30 210</a>