If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2012<br /> Juni · Juli · August<br /> INDHOLD<br /> Nyt fra formanden<br /> Glaskunst i HØjvangen<br /> Er sognepræsten<br /> blevet hindu?<br /> Skanderup Kirke - også et<br /> kirkepolitisk manifest<br /> Dronning Anna af<br /> England og Skotland<br /> fra Skanderborg<br /> Ny turistbrochure<br /> Min yndlingssalme<br /> Sommerens aktiviteter<br /> Peters Korsfæstelse (del af fresko)<br /> Se side 4 om kalkmalerierne i Skanderup Kirke<br /> www.kirker-skanderborg.dk<br /> Nyt fra formanden<br /> Ny formand<br /> Ann-Mari Lebel, der har været menighedsrådsfor-<br /> mand siden december 2008, valgte i marts 2012 at<br /> anmode om fritagelse for formandsposten og om at<br /> udtræde af menighedsrådet. Ann-Mari har ydet et<br /> stort og dygtigt arbejde i rådet, hvilket jeg på vegne af<br /> Skanderborg Sogn siger hende mange tak for!<br /> Jeg blev valgt ind i menighedsrådet pr. december<br /> 2000 og har siden da været næstformand, <a title="blad41low_110512 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=1"> KIRKEBLAD 2012 Juni · Juli · August INDHOLD Nyt </a> <a title="blad41low_110512 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=2"> Nyt fra formanden Ny formand Ann-Mari Lebel, de</a> <a title="blad41low_110512 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=3"> Er sognepræsten blevet hindu? Njaaa, det må ma</a> <a title="blad41low_110512 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=4"> Skanderup Kirke - også et kirkepolitisk manifest </a> <a title="blad41low_110512 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=5"> pave Alexander III. Han var den ene af de to pave</a> <a title="blad41low_110512 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=6"> Dronning Anna - af England og Skotland fra Skande</a> <a title="blad41low_110512 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=7"> igennem, så blev hun dronning af Skotland, og sen</a> <a title="blad41low_110512 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=8"> Sommerens aktiviteter Juni Tirsdag den 19. juni </a> <a title="blad41low_110512 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=9"> væsentlig del af programmet, og koret giver adski</a> <a title="blad41low_110512 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=10"> fortælle ud fra bogen »Hånden. En PET – og polit</a> <a title="blad41low_110512 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=11"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Kordegn M</a> <a title="blad41low_110512 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/cdf7af6f?page=12"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>