If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> About Bonava<br /> The Happy Neighbourhood Report 2019<br /> EN RAPPORT OM HVORDAN VI SKAPER LYKKELIGE NABOLAG<br /> 1<br /> <br /> Innhold<br /> Vårt oppdrag er å forstå lykkelige nabolag ....................................... 5<br /> 1. Lykkelige nabolag ............................................................................ 7<br /> 2. Bekvemmelighet i hverdagen ...................................................... 15<br /> 3. Holistisk helse ............................................................................... 21<br /> 4. Ensomhet ....................................................................................... 29<br /> 5. Å bygge lokalsamfunn .................................................................. 33<br /> 6. En felles følelse av tilhørighet ....................................................... 43<br /> Neste skritt på veien .......................................................................... 47<br /> Metod<a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=1"> About Bonava The Happy Neighbourhood</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=2"> </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=3"> Innhold Vårt oppdrag er å forstå lykkelige nabol</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=4"> </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=5"> Vårt oppdrag er å forstå lykkelige nabolag </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=6"> 6</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=7"> Lykkelige nabolag Vi i Bonava har et oppdra</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=8"> Nå, i 2019, har vi igjen spurt 8582 nye personer </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=9"> Lykkelige nabolag Mennesker som ikke er lykk</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=10"> The Happy Neighbourhood Report 2019 Introdu</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=11"> The House of Happiness The House of Happine</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=12"> Lykkelige nabolag trenger fire elementer The Hous</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=13"> About Bonava Eksperter Ina Remmers, Medstifter </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=14"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=15"> FUNKSJONELLE ELEMENTER I ET NABOLAG Bekvemmeli</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=16"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=17"> Bekvemmelighet i hverdagen Mennesker ønsker å de</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=18"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=19"> Bekvemmelighet i hverdagen </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=20"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=21"> EMOSJONELLE ELEMENTER I ET NABOLAG Holistisk h</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=22"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=23"> Holistisk helse Sunne omgivelser, sunt liv Hart</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=24"> The Happy Neighbourhood Report 2019 Naturlig</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=25"> Holistisk helse </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=26"> Studien vår og ekspertene er enige – det virker s</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=27"> Holistisk helse </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=28"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=29"> EN SPREKK I THE HOUSE OF HAPPINESS Ensomhet </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=30"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=31"> Ensomhet </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=32"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=33"> EMOSJONELLE ELEMENTER I ET NABOLAG Å bygge lok</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=34"> En følelse av trygghet er livsviktig for at sosia</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=35"> Å bygge lokalsamfunn </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=36"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=37"> Å bygge lokalsamfunn </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=38"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=39"> Å bygge lokalsamfunn Verktøy for samhandling</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=40"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=41"> Å bygge lokalsamfunn </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=42"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=43"> FORMÅLET MED NABOLAG En felles følelse av tilh</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=44"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=45"> En felles følelse av tilhørighet </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=46"> </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=47"> Neste steg i oppdraget vårt Så, hva har vi</a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=48"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=49"> Metode og bibliografi </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=50"> </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=51"> </a> <a title="Happy Neighbourhood Report 2019 - NO page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c865d56f?page=52"> The Happy Neighbourhood Report 2019 </a>