If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Id?? og udtordring<br /> til dialoggrupper og natkir<br /> <br /> REDAKTION:<br /> Ele Bonde<br /> Den anden bred<br /> ___________________<br /> Digte, mediationner og bØnner<br /> &<br /> idé og udfordring til dialoggrupper og natkirke<br /> Gellerup Kirke<br /> Århus, 2006REDAKTION:<br /> Ele Bonde<br /> Den anden bred<br /> Digte, mediationner og b??nner<br /> &<br /> id?? og udfordring til dialoggrupper og natkirke<br /> Gellerup Kirke<br /> ??rhus, 2006<br /> <br /> Udgiver:<br /> Gellerup Kirke, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand<br /> Konceptudvikling til Dialoggruppen i Gellerup Kirke:<br /> Ele Bonde, sognemedhjælper<br /> Jacob Zakarias Larsen<br /> Karsten HØgild<br /> Konceptudvikling og medarbejdere til Natkirken i Gellerup Kirke:<br /> Anne-Birgitte Holm<br /> Bo Grymer<br /> Ele Bonde, sognemedhjælper<br /> Eva Skipper<br /> Helene Kjærsgaard<br /> Jacob Zakarias Larsen<br /> K<a title="Den anden bred page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=1"> Id?? og udtordring til dialoggrupper og natkir </a> <a title="Den anden bred page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=2"> REDAKTION: Ele Bonde Den anden bred ____________</a> <a title="Den anden bred page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=3"> Udgiver: Gellerup Kirke, Gudrunsvej 88, 8220 Brab</a> <a title="Den anden bred page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=4"> Indholdsfortegnelse Den anden bred! De sejlede</a> <a title="Den anden bred page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=5"> Natkirkens teologi Når ordet får krop Forkynde de</a> <a title="Den anden bred page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=6"> Må Gud velsigne dig med ulyst til enkle sva</a> <a title="Den anden bred page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=7"> Bogen falder i tre kapitler: FØrste kapitel er be</a> <a title="Den anden bred page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=8"> Den anden bred Dialoggruppe </a> <a title="Den anden bred page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=9"> De sejlede over til den anden bred… Jesus og disc</a> <a title="Den anden bred page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=10"> “Den der krydser geografiske </a> <a title="Den anden bred page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=11"> Kapitel 1 Dialoggruppe om tro</a> <a title="Den anden bred page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=12"> eksperimenteret med tanker, gudsbilleder, tro og </a> <a title="Den anden bred page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=13"> Processen af Karsten HØgild og Ele Bonde E</a> <a title="Den anden bred page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=14"> indholdsmæssig karakter: Vi talte om gode og svær</a> <a title="Den anden bred page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=15"> at det ikke var let at give slip på det, vi her h</a> <a title="Den anden bred page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=16"> GLOBE TEMA VI </a> <a title="Den anden bred page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=17"> erfaringer eller stillede nogle af de spØrgsmål, </a> <a title="Den anden bred page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=18"> den anden i en helt anden retning, end man selv h</a> <a title="Den anden bred page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=19"> I denne dialogiske sammenhæng bliver vi konfronte</a> <a title="Den anden bred page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=20"> Temaer og metoder fra dialoggruppen af Ele Bonde</a> <a title="Den anden bred page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=21"> Temaer Tema: Din tro – hvad betyder den </a> <a title="Den anden bred page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=22"> Eksempler på spØrgsmål, der blev </a> <a title="Den anden bred page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=23"> Papiret var tænkt som en oplukker til emnet for d</a> <a title="Den anden bred page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=24"> rundt og læse dem. Der var flere udgaver af samme</a> <a title="Den anden bred page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=25"> Kapitel 2 Natkirke Ulvetimen De sejlede o</a> <a title="Den anden bred page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=26"> Vejen bag mig Har vandret siden morgen og stand</a> <a title="Den anden bred page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=27"> Stationerne - af Karina Dahlmann og Ole Thomsen </a> <a title="Den anden bred page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=28"> som så stikker ud på forsiden og danner et pindsv</a> <a title="Den anden bred page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=29"> komme overens med den. Ligesom det er lindrende a</a> <a title="Den anden bred page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=30"> Fællesmaleri Natkirkerummet lægger bl.a. med fæll</a> <a title="Den anden bred page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=31"> “Da gik han i sig selv…” den fortabte sØn fra Jes</a> <a title="Den anden bred page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=32"> Former, materialer, lyd og lys af Karina Dahlmann</a> <a title="Den anden bred page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=33"> Musik – uden koncert Er stilhed i et bederum de</a> <a title="Den anden bred page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=34"> at Gud er nærværende på forskellige måder og give</a> <a title="Den anden bred page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=35"> Det knælende menneske Natkirken er et sted til </a> <a title="Den anden bred page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=36"> Foruden de forskellige tekster og billeder ligger</a> <a title="Den anden bred page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=37"> NatbØn NatbØnnen er en meditativ andagt sidst p</a> <a title="Den anden bred page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=38"> af elementerne, der indgår i natbØnnen, varierer </a> <a title="Den anden bred page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=39"> Café Mellem 21.15 og 22.00 er der cafe i kirken</a> <a title="Den anden bred page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=40"> Natkirkens teologi af Karina Dahlmann og Ole Thom</a> <a title="Den anden bred page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=41"> gudstjeneste” som en “ordets gudstjeneste”. I Nat</a> <a title="Den anden bred page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=42"> Vi Ønsker at formidle vores erfaringer med en Gud</a> <a title="Den anden bred page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=43"> anonymt uden at tale med nogen eller ytre sig. </a> <a title="Den anden bred page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=44"> Vejen ud og vejen hjem – mod en stØrre tro </a> <a title="Den anden bred page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=45"> 46 </a> <a title="Den anden bred page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=46"> Kapitel 3 Digte, bØ</a> <a title="Den anden bred page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=47"> Gud er også fremmed fremmed hjem</a> <a title="Den anden bred page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=48"> BØn: Gud, når jeg er blevet fremmedgjort, lad mig</a> <a title="Den anden bred page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=49"> forbandet ham. Men det gjorde hun ikke… Og pludse</a> <a title="Den anden bred page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=50"> Tanker fra en flygtning… Her er det land, hvor </a> <a title="Den anden bred page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=51"> Ved at tage imod skabes der kontakt og dialog. Nå</a> <a title="Den anden bred page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=52"> bare ikke vant til at gå i kirke og synes, det he</a> <a title="Den anden bred page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=53"> Som Jesus blev salvet af kvinden og fandt trØst p</a> <a title="Den anden bred page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=54"> 2) Slippe bekymring eller forvirring: Her stå</a> <a title="Den anden bred page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=55"> Guds mange ansigter Selv i d</a> <a title="Den anden bred page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=56"> Guds ansigt i det svære fællesskab Historien om </a> <a title="Den anden bred page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=57"> undskyldning for mig selv, når jeg bruger tid på </a> <a title="Den anden bred page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=58"> Jesus, Guds sØn, du lys i mit indre… … Lyset be</a> <a title="Den anden bred page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=59"> Guds ansigts forskellige udtryk </a> <a title="Den anden bred page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=60"> Den kanaanæiske kvinde Markusevangeliet 7,24-30 </a> <a title="Den anden bred page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=61"> Han kendte mig, og jeg genkendte ham for </a> <a title="Den anden bred page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=62"> BØn: Gode, uudgrundelige Gud! Du som omgi'</a> <a title="Den anden bred page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=63"> Helligånden Pinse Da pinsedagen kom, var </a> <a title="Den anden bred page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=64"> Farverig mangfoldighed Guds rene, strålende lys</a> <a title="Den anden bred page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=65"> Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hØrer dens </a> <a title="Den anden bred page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=66"> Engle “Det smager så englene synger” “Helli</a> <a title="Den anden bred page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=67"> Hvor Gud viste sit nærvær i form af en </a> <a title="Den anden bred page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=68"> mØrke. Da blev jeg i et syn af en engel fØrt ind </a> <a title="Den anden bred page 69" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=69"> Engle beskytter? Ingen ulykke skal ramme dig, o</a> <a title="Den anden bred page 70" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=70"> De kæmper til det bliver lyst til Jakob tror på</a> <a title="Den anden bred page 71" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=71"> Spændt ud mellem velsignelse og forbandelse </a> <a title="Den anden bred page 72" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=72"> overvinde det onde med. Hvem der tror på den Gu</a> <a title="Den anden bred page 73" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=73"> Mærk selv efter! Sanserum: Et mØrkt, lukket rum </a> <a title="Den anden bred page 74" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=74"> Hans bØrn skal strejfe om og tigge og gå og lede </a> <a title="Den anden bred page 75" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=75"> Når man ser på Se det på afstand ikke have del -</a> <a title="Den anden bred page 76" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=76"> betændt ben. Hyrden tog sig af benet og helbredte</a> <a title="Den anden bred page 77" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=77"> Guds fortælling - menneskets historie? Er Gu</a> <a title="Den anden bred page 78" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=78"> I begyndelsen skabte Gud himlen </a> <a title="Den anden bred page 79" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=79"> du gemte alle ordene i dit hjerte. de gode – om u</a> <a title="Den anden bred page 80" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=80"> Der er altid en fortælling mere! Kære Gud! Je</a> <a title="Den anden bred page 81" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=81"> at mærke, noget er vigtigt – men andre oplevede d</a> <a title="Den anden bred page 82" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=82"> … og de sejlede tilbage - Hvad er forandret? </a> <a title="Den anden bred page 83" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=83"> hvad der gemmer sig i min sjæl, lader det fylde o</a> <a title="Den anden bred page 84" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=84"> rummet sammen, at fØlges ad på vejen ved siden af</a> <a title="Den anden bred page 85" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c07c94eb?page=85"> Afn??d t??ndes stearinlys ru. har skjult sig og s</a>