If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NUMMER TRE 2019<br /> FOLKKÄR<br /> TALMAN VÄRNAR<br /> DEMOKRATIN<br /> ANDREAS NORLÉN BLEV ÅRETS ALUMN SIDA 7–9<br /> TEKNIKINSPIRATÖR BLEV OCKSÅ ÅRETS ALUMN SIDA 4–6<br /> SOLIDARITETEN SPORRAR SUPER-SARA<br /> FORSKAR OM FAKTARESISTENS<br /> VI TOLKAR FAKTA SÅ ATT VÅR VÄRLDSBILD BEKRÄFTAS SIDA 24–25<br /> SPETSFORSKNING PÅ FRYSHOTELL • STUDENTHUSET • SOLCELLER FÖR INOMHUSBRUK • VISUALISERING AV IDROTTSDATA • GLOBALT MILJÖTÄNK<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Vad lämnar vi<br /> efter oss?<br /> Jag skulle tro att många av oss<br /> emellanåt tänker på mer existen-<br /> tiella frågor som »vad lämnar vi<br /> efter oss till nästa generation?«<br /> och det är intressant att se vilka<br /> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=1"> NUMMER TRE 2019 FOLKKÄR TALMAN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Vad lämnar vi efter oss? </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=3"> LEDARE • INNEHÅLL 4 1</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=4"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN Solidariteten sp</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=5"> K reativ</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=6"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=7"> ÅRETS ALUMN • ALUMNI Folkkär talman är Åre</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=8"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN »Vi ser i vår omvä</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=9"> ÅRETS ALUMN • ALUMNI </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=10"> Noterat MAGNUS JOHANSSON Linköpings universitet</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=11"> NOTERAT • LINKÖPINGS UNIVERSITET Jättelikt </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=12"> CAMPUS VALLA • STUDENTHUSET Studenthuset som förä</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=13"> ANNA NILSEN DRektor Helen Dannetun inviger Stude</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=14"> FORSKNING • KLIMAT I Gu</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=15"> KLIMAT • FORSKNING D </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=16"> FORSKNING • ENERGI De säljer energi på meterva</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=17"> Olle Inganäs, professor emeritus, har samma </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=18"> FORSKNING • ALZHEIMERS </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=19"> Den ena är proteinkemist, den andra är läkare. Bå</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=20"> Spetsforskning tar in på fryshotell TEXT </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=21"> Henrik Andersson forskar om narkos­ bedömning och</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=22"> Forskning LiU­forskare högt citerade De både LiU</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=23"> FORSKNING • LINKÖPINGS UNIVERSITET Biogas b</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=24"> – Vi vill ha en konsekvent världsbild och känner </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=25"> DEMOKRATI • FORSKNING KOMMERSIALISERING •</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=26"> UTBILDNING • FOLKBILDNING Linda Sundregård är mi</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=27"> – ABF-huset i Stockholm är ett bra exempel på</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=28"> FORSKNING • DIGITALT UTANFÖRSKAP Bibliotek minsk</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=29"> utanförskap också om att förstå och veta hur s</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=30"> FORSKNING • IDROTTSANALYS LiU ska hjälpa LHC hål</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=31"> i det här fallet är statistik över de hand- linga</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=32"> FORSKNING • AI »Det här ä</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=33"> E n dröna</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=34"> Alumni Ylva Ståhl och Cecilia Björklund, som såg </a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=35"> Ett lyft för Herrgårn Efter ett års v</a> <a title="LiU magasin nr 3-2019 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c075f2fc?page=36"> LIU MAGASIN Kommunikationsenheten Linköpings univ</a>