If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport<br /> 2018<br /> Martha Rubiano Skretteberg<br /> Generalsekretær, Caritas Norge<br /> Terje Osmundsen<br /> Styreleder, Caritas Norge<br /> En organisasjon som gjØr en forskjell<br /> Caritas betyr noe, både for oss som Kirke og i norsk samfunnsliv. Caritas er et sted å<br /> komme for innvandrere som ennå ikke har lært seg å navigere det norske samfunn, og<br /> en klippe i livene til de mange som får hjelp av våre programmer utenlands.<br /> Det arbeidet som Caritas gjØr, er helt umulig uten våre stØttespillere. Derfor vil jeg gjerne<br /> takke hver eneste en som har gitt til vårt arbeid, og takke dem som generØst gir av sin<br /> tid som frivillig. Uten dere ville flere ha sultet, og færre ville ha fått hjelpen som skal til<br /> for å få en jobb og å starte et nytt liv i Norge.<br /> Det arbeidet vi gjØr har også gode resultater. Mer enn åtte av ti av familiene som deltar<br /> i våre programmer kan endelig spise tre måltider hver dag, der mange a<a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=1"> Årsrapport 2018</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=2"> Martha Rubiano Skretteberg Generalsekretær, Carit</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=3"> 38 400 familier fikk økt sin matsikkerhet SOS 95</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=4"> Integrering Bistand NØdhjelp Venez</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=5"> CARITAS´ VISJON ER: EN VERDEN UTEN SULT OG EKSTRE</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=6"> MIGRASJON OG INTEGRERING HJELPER STADIG FLERE I </a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=7"> Deltakere ved Caritas Norges norskkurs, fra venst</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=8"> MATSIKKERHET MAT TIL ALLE ER MÅLET Caritas har i</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=9"> Alenemoren Judith Amanio (32) ser lyst på framtid</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=10"> SOS NØDHJELP RASK HJELP REDDER LIV 95 000 men</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=11"> Et godt sammensatt kosthold er avgjØrende for små</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=12"> I Arendal for å diskutere hvordan vi kan utrydde </a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=13"> en av hovedprioriteringene for norsk bistand for </a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=14"> AKTIVITETSREGNSKAP 2018 Caritas Norge er medlem a</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=15"> Prosjektutgifter formål Formål 96% Administrasj</a> <a title="Caritas_A&#778;rsrapport_2018_A4 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/c071b66e?page=16"> BesØksadresse: Postadresse: Caritas Norge </a>