If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Oppdragsnr 10-21-9001<br /> Omsetningsnr<br /> Kjøpekontrakt iht. bustadoppføringslova (buofl.), om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.<br /> Bustadoppføringslova gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jf. buofl. § 3 (vedlegg 1).<br /> KONTRAKTSDOKUMENT<br /> Prosjekt<br /> KVARTALET II<br /> Gjerdrum kommune<br /> Partene og deres representanter<br /> Partene i denne kontrakt er:<br /> Etternavn kjøper1 Fornavn Fødselsnummer<br /> Adresse Postnummer Poststed<br /> E-postadresse Mobiltelefon<br /> Etternavn kjøper2 Fornavn Fødselsnummer<br /> Adresse Postnummer Poststed<br /> E-postadresse Mobiltelefon<br /> heretter benevnt forbruker<br /> og<br /> Firmanavn<br /> Bonava Oslo AS<br /> v/<br /> Regionssjef Matilda Vinje<br /> Organisasjonsnummer<br /> 946 810 207<br /> Adresse<br /> Postboks 1031<br /> Postnummer<br /> 0218<br /> Poststed<br /> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=1"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Kj</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=2"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Avtaler </a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=3"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr alle sam</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=4"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Tingly</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=5"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Bestemme</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=6"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Bestemme</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=7"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr infrastr</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=8"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Fordel</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=9"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr I tilleg</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=10"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr For den </a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=11"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr jf. buof</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=12"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr stilt, s</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=13"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr bestemme</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=14"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Selger h</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=15"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr 10.1.2 </a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=16"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Fullsten</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=17"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Hvis det</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=18"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr punkt 5.</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=19"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr Selger </a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=20"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr personop</a> <a title="KVII_Kj&oslash;pekontrakt_vedlegg Designprogrammet page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/bd2ecb79?page=21"> Oppdragsnr 10-21-9001 Omsetningsnr 18 </a>