If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> En gigant på väg att dyka. Kaskeloter<br /> kan gå ner till 2 000 meters djup.<br /> Så sent som på 80−talet dödades<br /> mängder med kaskelotvalar runt<br /> Azorerna. Nu är detta ett av världens<br /> bästa områden för valskådning.<br /> 10 WWF MAGASIN 3O 2020<br /> <br /> DE STORA<br /> VALARNAS<br /> ÅTERKOMST<br /> För trettio år sedan var de nästan utrotade.<br /> Nu är flera av de stora valarna tillbaka i nära samma<br /> antal som före den kommersiella valfångsten.<br /> Vi dyker ner till en av naturvårdens mest fantastiska framgångar!<br /> TEXT: TOM ARNBOM OCH CHARLOTTE PERMELL<br /> FOTO MAGNUS LUNDGREN<br /> 3O 2020 WWF MAGASIN 11<br /> <br /> Rissos delfin är en av<br /> 28 arter valar och delfiner<br /> som rör sig run<a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=1"> En gigant på väg att dyka. Kaskeloter kan gå ner </a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=2"> DE STORA VALARNAS ÅTERKOMST </a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=3"> Rissos delfin är en av 28 arter valar oc</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=4"> VALDJUR Det finns över 80 arter valar och delfiner</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=5"> Totalt kan det handla om minst tre miljoner valar</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=6"> M EN 1867 ÖPPN</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=7"> När så många andra kurvor för världens djurliv pe</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=8"> © CANON/BRUTUS ÖSTLING/WWF-SWEDEN TOM ARNBOM, WW</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=9"> XXX HANNEN STOR SOM EN BUSS KASKELOTEN</a> <a title="WWF Magasin 3-20 - Valar page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b813a23c?page=10"> Styckning av valar i Nordnorge, 1880−tal. Valjakt</a>