If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Tamburløkka II+III i Ås<br /> GRØNNE UTEROM OG GODE PLANLØSNINGER<br /> 84 SELVEIERLEILIGHETER<br /> <br /> Tamburløkka II+III<br /> Tamburløkka II+III<br /> i Ås<br /> Tamburløkka II+III ligger i rolige og landlige omgivelser<br /> med kort avstand til Ski sentrum. Tamburløkka II består<br /> av to hus på til sammen 40 leiligheter, og Tamburløkka<br /> III består av ytterlige 44 leiligheter fordelt på to hus.<br /> I begge trinnene finner du varierte planløsninger<br /> og boligtyper fra effektive 2-roms til store 4-roms<br /> leiligheter. Nabolaget har grønne fellesområder som<br /> skaper en lun atmosfære og et godt bomiljø.<br /> 3<br /> bonava.no/tamburlokka-ii<br /> bonava.no/tamburlokka-iii<br /> Verdens beste hjem<br /> starter med deg<br /> MATILDA VINJE, REGIONSJEF OSLO, BONAVA<br /> Hva er et hjem? Er det stedet hvor du vokste opp og har<br /> utallige minner fra? Er det stedet <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=1"> Tamburløkka II+III i Ås GRØNNE UTEROM OG GODE P</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=2"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=3"> Tamburløkka II+III Tamburløkka II+III </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=4"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=5"> Innhold – 6 – </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=6"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=7"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=8"> 8</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=9"> 9</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=10"> Solberg skole Planlagt gangbro Bollerudåsen </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=11"> Ski sentrum Rådhusteatret Ski stasjon Ode</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=12"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=13"> også planer om å skape flere attraktive gater, tor</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=14"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=15"> universitetsområdet, er et av de eldste og størst</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=16"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=17"> V Området sA ilighet oms : m: j</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=18"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=19"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=20"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=21"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=22"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=23"> Ditt hjem </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=24"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=25"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=26"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=27"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=28"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=29"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=30"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=31"> komponert variasjon og balanse i virkemid- lene. </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=32"> Visualisering er vist med tilvalg</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=33"> En ny hverdag i et nytt hjem For oss er det </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=34"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=35"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=36"> Vi vil gjerne at du trives i ditt hjem. Tamburløk</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=37"> "Kontrast" "Elegant" </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=38"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=39"> Plantegninger </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=40"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=41"> to: 18.09.2020 versiktsplan an 3. etas je </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=42"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=43"> : 18.09.2020 ersiktsplan n 4. etas je 3. etasj</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=44"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=45"> 3. etasje Hus C 4. e</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=46"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=47"> 3. etasje Hus D 4. e</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=48"> Hus L eil 3-ro BRA: P -rom Etasje Balko </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=49"> N VØ Plantegninger Dato: 18.09.2020 </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=50"> N VØ Skjermvegg S ov S ov Markterrasse 7,1</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=51"> Stue/kjøkken 21,3 m2 Dato: 18.09.2020 Planteg</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=52"> bonava.no/tamburlokka-ii Dato:b1o8n.a0v9a.n2o0/t2</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=53"> N VØ Plantegninger Dato: 18.09.2020 </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=54"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=55"> Plantegninger Dato: 18.09.2020 Dato: </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=56"> Bad 4,4 m2S ov 7,1 m2 </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=57"> N VØ Plantegninger Dato: 18.09.2020 Hus A N V</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=58"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=59"> Plantegninger Dato: 18.09.2020 BoHliugst</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=60"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=61"> Plantegninger Boligtype M, 89 m2 </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=62"> Soverom 7,2 m2 Soverom 7,2 m2 bonava.</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=63"> Soverom 15,8 m2 Sovvereormom 6,6,m62m2 S 7</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=64"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=65"> Om Bonava Fordeler ved å kjøpe hos Bo</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=66"> Om Bonava En trygg vei helt hjem 1</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=67"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=68"> bonava.no/tamburlokka-ii bonava.no/tamburlokka-ii</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 69" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=69"> Bonava Ås, på grensen ti</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 70" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=70"> Bonava Oslo AS Tlf. +47 900 67 060 bobutikk@bona</a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 71" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=71"> </a> <a title="Tamburl&oslash;kka II+III - Prosjektmagasin page 72" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/b006a4ab?page=72"> GRØNNE UTEROM OG GODE PLANLØSNINGER Antall hje</a>