If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2014<br /> Marts · April · Maj<br /> INDHOLD<br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Sogneindsamling<br /> Kære konfirmander/<br /> linedansere<br /> Ny messehagel<br /> Udstillinger<br /> Min yndlingssalme<br /> Forårets aktiviteter<br /> Sognerejse<br /> Kor Ecce Homo »Se, dette menneske«<br /> Maleri af Adi Holzer kan ses i Kirkecenter HØjvangen<br /> www.kirker-skanderborg.dk <br /> <br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> HØringssvar<br /> Som omtalt i Kirkebladet fra september måned sidste<br /> år, har et udvalg under Ministeriet for Ligestilling og<br /> Kirke udarbejdet et debatoplæg om en mere moderne<br /> struktur for folkekirken. Dette er sendt til hØring hos<br /> alle menighedsråd.<br /> Debatoplægget er udarbejdet af et udvalg, der er ned-<br /> sat af regeringen med opbakning fra alle partier i fol-<br /> ketinget. Formand for udvalget er tidligere ombuds-<br /> mand Hans Gammeltoft Hansen.<br /> SpØrgsmålet er, om folkekir<a title="marts til maj 2014 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=1"> KIRKEBLAD 2014 Marts · April · Maj INDHOLD Menig</a> <a title="marts til maj 2014 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=2"> Menighedsrådet aktuelt HØringssvar Som omta</a> <a title="marts til maj 2014 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=3"> Kære konfirmander/linedansere! Om få måneder </a> <a title="marts til maj 2014 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=4"> Ny messehagel I 2012 udvalgte menighedsrådet s</a> <a title="marts til maj 2014 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=5"> Min yndlingssalme Tænk, at livet koster livet -</a> <a title="marts til maj 2014 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=6"> Forårets aktiviteter - se i Øvrigt gudstjenesteli</a> <a title="marts til maj 2014 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=7"> Onsdag den 2. april kl. 19.30 med damekoret Vokal</a> <a title="marts til maj 2014 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=8"> Aftengudstjeneste i Kirkecenter HØjvangen Torsdag</a> <a title="marts til maj 2014 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=9"> Kl. 12.45: »Viva Verdi« ved hØjskolelærer og orga</a> <a title="marts til maj 2014 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=10"> BØrn og familier Fastelavnsgudstjeneste i Skander</a> <a title="marts til maj 2014 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=11"> Øvrige arrangementer Åben Café Mus</a> <a title="marts til maj 2014 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=12"> Sangaften i Kirkecenter HØjvangen Onsdag den 26. </a> <a title="marts til maj 2014 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=13"> Kirkens kor Noter vedr. korets rolle i gudstjen</a> <a title="marts til maj 2014 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=14"> Klassiske korsange er en dejlig kontrast til min </a> <a title="marts til maj 2014 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=15"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Hverdage </a> <a title="marts til maj 2014 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4befa3c?page=16"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>