If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> G<br /> eoparken efter 4 år<br /> Odsherred for<br /> 17.000 år siden - og nu<br /> Geopark Festival 2019<br /> - fokus på bæredygtig udvikling<br /> United Nations Odsherred<br /> Educational, Scientific and UNESCO<br /> Cultural Organization Global Geopark<br /> Vejrhøj<br /> Geoparken efter 4 år<br /> Odsherred kan bryste sig af at være Danmark eneste UNESCO-<br /> geopark. To andre (Vestjylland og Sydfyn) er på vej, men om<br /> det lykkes ved vi tidligst i foråret 2020.<br /> UNESCO Global Geopark Odsherred blev evalueret i august<br /> 2018 efter 4 år som geopark – og svaret på, hvor godt vi har<br /> nået vores mål, er på vej fra Paris. Men hvad betyder UNESCO-<br /> udpegningen?<br /> Hele grundlaget for at blive anerkendt som geopark er, at<br /> området skal have en geologi af international interesse. For<br /> Odsherreds vedkommende er det istidslandskabet med de<br /> markante randmoræner – i daglig ta<a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=1"> G eoparken efter 4 år Odsherred for 17.000 år sid</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=2"> Vejrhøj Geoparken efter 4 år Odsherred kan bryste</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=3"> alle tiltrukket af landskabet og lyset – og var m</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=4"> Odsherred for 17.000 år siden - Tilbage i 1930’er</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=5"> og nu Klintebjerg Solvognen har sin oprindels</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=6"> Os i Geopark Odsherred Geopark Odsherred dækker h</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=7"> Geopark Festival 2019 Vi gør det igen</a> <a title="Geopark Odsherred_Indstik i Ugeavisen_Februar 2019 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a4319c2f?page=8"> Partnerskaber i UNESCO Global Geopark Odsherred M</a>