If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Din guide till frisk hud<br /> Patientinformation – huden runt stominInnehåll<br /> Slå upp det hudproblem du känner igen, oavsett vilken<br /> typ av stomi du har.<br /> Sid<br /> Hålla huden frisk............................................................3<br /> Vad frisk hud innebär och vägledning<br /> om hur du byter stomibandage......................................4<br /> Hantera hudirritation<br /> Fall 1: Indragen stomi.......................................8<br /> Fall 2: Sårig hud runt stomin...........................10<br /> ¨<br /> Fall 3: Ojämn hudyta runt stomin....................12<br /> Fall 4: Irritation och rodnad.............................14<br /> <br /> Fall 5: Tunn och skadad hud..........................16<br /> Häftans funktion.............................................18<br /> Hålla huden frisk<br /> Något av det viktigaste du kan göra för att hålla huden runt stomin frisk är att välja e<a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=1">Din guide till frisk hud Patientinformation – hud</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=2">Innehåll Slå upp det hudproblem du känner igen, o</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=3">Hålla huden frisk Något av det viktigaste du ka</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=4">Vad är frisk hud? Bilden nedan visar normal, fris</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=5">Hur du byter stomibandage Det bästa sättet att </a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=6">Så här tar du av stomibandaget • Placera en avfal</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=7">Så här förbereder du och applicerar det nya stomi</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=8">Hantera hudirritation fall 1: Indragen stomi B</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=9">Rekommendationer för frisk hud Om du har en indra</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=10">Hantera hudirritation Fall2: Sårig hud runt stomi</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=11">Rekommendationer för frisk hud Om du har en låg s</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=12">Hantera hudirritation Fall 3: Ojämn yta runt stom</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=13">Rekommendationer för frisk hud Om din stomi är in</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=14">Hantera hudirritation Fall 4: Irritation och rodn</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=15">Rekommendationer för frisk hud Om du har en hudir</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=16">Hantera hudirritation Fall 5: Tunn och skadad hud</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=17">Rekommendationer för frisk hud Om du har en ojämn</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=18">Häftans funktion Häftan är den del av stomiband</a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=19">För att klara dessa funktioner måste en bra häfta </a> <a title="SP1006 Din guide till frisk hud-12 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a41ab7ab?page=20">Prova vår interaktiva stomiguide I guiden finns v</a>