If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2012<br /> Marts · April · Maj<br /> INDHOLD<br /> Chagall Matiné<br /> Februar, kulde og<br /> korte dage<br /> Peterskirken<br /> Forårets aktiviteter<br /> Kunstudstillinger Læs om Duen og Peterskirken på side 2<br /> www.kirker-skanderborg.dk<br /> Chagall Matiné<br /> Foredrag og film om maleren Marc Chagall, frokost med jØdiske specialiteter, Klezmer-koncert<br /> SØndag den 22. april kl. 11-14 i Stilling Sognegård,<br /> Gl. Kirkevej 1. Matiné bygget op om jØdisk kultur<br /> med udgangspunkt i maleren Marc Chagalls liv.<br /> Marc Chagall<br /> var fØdt og opvokset i Vitebsk i Hviderusland, men le-<br /> vede sit voksne liv i Frankrig og USA. Han dØde som<br /> 98-årig i 1985 og fremstår som en af 1900-tallets bety-<br /> deligste og mest produktive malere.<br /> Chagall foredrag<br /> Lektor i billedkunst Asger Thomsen vil med lysbille-<br /> der på et stort lærred fortælle om Chagalls liv og virke.<br /> Hans malerier, der er<a title="nr40low page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=1"> KIRKEBLAD 2012 Marts · April · Maj INDHOLD Chaga</a> <a title="nr40low page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=2"> Chagall Matiné Foredrag og film om maleren Marc Ch</a> <a title="nr40low page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=3"> Præsten skriver... Februar, kulde og korte dag</a> <a title="nr40low page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=4"> Peterskirken i Rom - et kirkepolitisk manifest D</a> <a title="nr40low page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=5"> Mht. Peterskirken blev det i 1400-tallet klart, a</a> <a title="nr40low page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=6"> Filarete. På dØrens mellemste frise ses et relief</a> <a title="nr40low page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=7"> Forårets aktiviteter Marts Torsdag den 1. marts </a> <a title="nr40low page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=8"> PalmesØndag den 1. april kl. 19 afholdes i Skande</a> <a title="nr40low page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=9"> SØndag den 6. maj kl. 16.00 er der koncert i Kirk</a> <a title="nr40low page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=10"> Onsdagene 7. og 28. marts samt 18. april er der »</a> <a title="nr40low page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=11"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Kordegn M</a> <a title="nr40low page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a402b13d?page=12"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>