If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> WWF<br /> Nr 4 O 2022<br /> MAGASIN<br /> DJUR ◆ NATUR ◆ HÅLLBARHET<br /> Framgång på<br /> MADAGASKAR<br /> Lund är<br /> VÄRLDENS Snabeln – ett<br /> evolutionärt<br /> lyckokast!<br /> KLIMATSTAD<br /> ELEFANTER<br /> – därför blev de så stora<br /> INNEHÅLL<br /> 4 INSÄNDARE<br /> Läsarna tycker till.<br /> 5 TILLSAMMANS<br /> Framgångar du som<br /> stödjare bidragit till.<br /> 6 I NATUREN JUST NU<br /> Allt spännande som<br /> händer i vinter.<br /> 10 MATA FÅGLARNA<br /> MED TOM<br /> WWFs Tom Arnbom<br /> delar med sig av sina<br /> bästa tips.<br /> 14 LIVING PLANET<br /> REPORT<br /> Hur går det för vår<br /> planet?<br /> 18 SILKESSIFAKOR<br /> Färre än 250 är allt som<br /> finns kvar. 26<br /> 24 NYA RÖN<br /> Så lyckades elefanterna<br /> Forskningsnyheter om<br /> <a title="WWF Magasin 4-22 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=1"> WWF </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=2"> INNEHÅLL 4 INSÄNDARE Läsarna tycker till. 5 TIL</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=3"> VILL DU LÄSA WWF MAGASIN DIGITALT? Kod för WW</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=4"> Vi tycker att… Efter varje nummer av tidningen ko</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=5"> Vi gjorde det tillsammans Här är en av de fina fra</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=6"> I NATUREN JUST NU! VINTERS VILDA HÖJDPUNKTER - HÄ</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=7"> I T T PS I MT THERESE WÅTZ, biolog och kommunik</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=8"> I NATUREN JUST NU! RÅDJURENS</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=9"> Kottar som direkt avslöjar </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=10"> FLER FÅGLAR I VINTER Fågelmatning är ett av våra </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=11"> BÄSTA FÅGELMATAREN Ett litet fågelbord med tak so</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=12"> XXX BÄSTA MA</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=13"> En liten lappmes äter ur Sara Elvira Kuhmunens ha</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=14"> WWFs LIVING PLANET REPORT 2022: © ANDRE DIB/WWF-</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=15"> WWF GER VARTANNAT ÅR ut Living Planet Report, som</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=16"> WWFs LIVING PLANET REPORT 2022: ”Vetenskapen är</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=17"> Gula linjen: Om vi ska kunna hejda förlusterna må</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=18"> FOTO: INAKI RELANZON/NATUREPL. WWF I MADAGASKAR </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=19"> FRAMGÅNGSRIKT SKYDD av silkessifakornas skogar En</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=20"> XXX Byborna drar upp trädplantor i egna</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=21"> FOSSA Cryptoprocta ferox, med en vikt mel</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=22"> XXX Flera byar restaurerar skogar i snabb ta</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=23"> FOTO: NICK GARBUTT/NATUREPL. SILKESSIFAKA Propit</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=24"> NYA RÖN OM DJUR OCH NATUR - forskningsnyheter frå</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=25"> © WILLIAM W. ROSSITER/WWF 4 frågor om forskning </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=26"> Få skådespel i naturen är lika mäktiga som en hjo</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=27"> ARTER: Elefanter FOTO: ANDY ROUSE/NATUREPL. Asi</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=28"> FOTO: ANDY ROUSE/NATUREPL. Matriarken lede</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=29"> V ISST FINNS DET andra djur med </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=30"> ARTER: Elefanter </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=31"> En dusch med jord skyddar mot sol och hetta. Afri</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=32"> ARTER: Elefanter SÅ ARBETAR WWF FÖR A</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=33"> © BEA BINKA/WWF Kilimanjaro tornar upp si</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=34"> ARTER: Elefanter FOTO: ANN & STEVE TOON/NATUREPL</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=35"> FOTO: CHRISTOPHE COURTEAU/NATUREPL. KÄND FÖR SIT</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=36"> XXX ELEFANTER Storlek och antal skiljer sig kraf</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=37"> TOTALT ANTAL Ca 150 000 Ca 400 000 Ca 50</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=38"> I FÄLT Var? Vålådalen i västra Jämtland. Samt i</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=39"> – Vi valde att göra våra fritids- intressen till </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=40"> I FÄLT ”Situationen idag är sorglig. Ska jag</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=41"> Till vänster: Varg- symposiet har givit paret vän</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=42"> Ett helhetsgrepp för klimatet med</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=43"> Hållbara OGynnar hållbara resvanor bland </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=44"> – Vi var bäst! Lind</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=45"> området Brunnshög, där Lund och byggbo- lagen tes</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=46"> T v: Träd och grönytor gör staden mer mot- stånds</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=47"> Bogotá är Lunds globala medvinnare Colombias hu</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=48"> XXX Kan en Postkodlott skydda djur och natur?</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=49"> WWFs NYA BARNBÖCKER Djuren äter och Djuren sover </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=50"> XXX EN PLANET XXX Om alla i världen levde som vi </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=51"> LIFEHACK SKRÄP KAN ERSÄTTA NY PLAST Mycket mer p</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=52"> Producenterna som hjälper oss att BYTA KÖTT MOT </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=53"> Vi är fler som vill äta mer vegetariskt och det bl</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=54"> Egyptiska snacks inspirerade Eslam att göra prote</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=55"> Familjeföretaget tog släktens tofu-recept från Ki</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=56"> 2023 ÅRETS PANDABOK – visar hur vi alla kan få e</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=57"> NR 4 2022 O © SE</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=58"> Foto: Naturepl.com / Klein & Hubert Bli Tigerfad</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=59"> OM WWFs ARBETE HEMMA OCH GLOBALT VÄRLDEN RUNT</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=60"> NR 4 2022 O </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=61"> FOTO: WWF FISKDÖDEN I ODER EN VARNING FÖR HELA Ö</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=62"> </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=63"> ? Lägger ägg och dör Hur </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=64"> KNEP& KNÅP NR 4 2022 KLURIGHETER OCH KORSORD </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=65"> E e s W Fk - </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=66"> NR 4 2022 O </a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=67"> VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Har du frågor om exemp</a> <a title="WWF Magasin 4-22 page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/a0a89a38?page=68"> POSTTIDNING B Returadress: Världsnaturfonden </a>