If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> NUMMER<br /> 1/2021<br /> Ett stort<br /> framsteg<br /> Kroppens försvar<br /> mot coronaviruset<br /> mäts i professor<br /> JORMA<br /> HINKULAS<br /> labb.<br /> Aktuellt<br /> Utveckling<br /> Avhandlingar TEMA: VACCINATION <br /> Utmärkelser <br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Över ett år har gått sedan det för-<br /> sta fallet av covid-19 bekräftades<br /> i regionen. Trycket på hälso- och<br /> sjukvården har varit, och är ännu,<br /> mycket högt men uppdraget att<br /> erbjuda god sjukvård har ändå<br /> klarats av på ett betryggande vis.<br /> Pandemin har inneburit att mycket<br /> av vår medicinska forskningsverk-<br /> samhet har ställts om. Ett stort<br /> fokus har funnits på forskningspro-<br /> jekt som rör covid-19, där bland<br /> annat extra forskningsmedel,<br /> ALF-medel, delades ut under förra<br /> våren för en snabb initiering av<br /> viktiga projekt. En stor utman<a title="FOU 2021-01_WEB page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=1"> NUMMER 1/2021 Ett </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=2"> VÄLKOMMEN TILL FORSKNING OCH UTVECKLING Över ett</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=3"> TEMA – VACCINATION Vacciner ses som ett av de st</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=4"> Aktuellt i korthet </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=5"> </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=6"> MARIE LARSSON ”Vi har på mindre än ett år fåt</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=7"> Tema / Vaccination Ett stort framsteg Vacc</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=8"> Tema / Vaccination He</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=9"> Doktoranden Mohammad Azharuddin och Jor</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=10"> Tema / Vaccination ”Redan </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=11"> Blodgrupp påverkar risken att bli sjuk Risken att</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=12"> Tema / Vaccination Maria Jenmalm, professor vid I</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=13"> Hur kunde det gå så snabbt att få fram ett vaccin</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=14"> Tema / Vaccination </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=15"> Tema / Vaccination Vinterkräksjuka kan ge svar o</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=16"> Tema / Vaccination </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=17"> större infekterat tarmsegment, i sin hel- het, på</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=18"> Strategi och utveckling Toomas Timpka är p</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=19"> Armin Spreco forskar bland annat om lokala influen</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=20"> Strategi och utveckling hosta och feber till s</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=21"> Strategi och utveckling Primärvården forskar </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=22"> Strategi och utveckling SCAPIS har öppna</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=23"> Strategi och utveckling </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=24"> FRÅN STUDENT TILL DOCENT Nylansering av karriä</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=25"> förenklad ansökningsprocess, där man ansöker utif</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=26"> Strategi och utveckling Coronatestets väg gen</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=27"> Strategi och utveckling Proven bearbetas (ex</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=28"> – Det är en källa till en enorm variation att arb</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=29"> Profilen Intresset för hälsa via idrotten Träning </a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=30"> Anslag 29 miljoner till hälsoforskning Åtta fo</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=31"> Avhandlingar i sammanfattning KAN TRÄNADE CELLE</a> <a title="FOU 2021-01_WEB page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d41c3b8?page=32"> ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BIDRA TILL FORSKNING</a>