If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kiviaines-<br /> tuotteet<br /> Kiviaineksissa<br /> on eroja<br /> Ei ole sama, mistä kiviainekset hankit. Niiden puhtaudessa, laadussa ja tuotannossa on<br /> suuria eroja. Kun valitset NCC:n tuotteet, saat vastuullisesti ja ammattitaidolla tuotettua<br /> kiviainesta rakentamiseen. Laatutuote tuo säästöjä tarvittavassa määrässä ja kestävyy-<br /> dessä. Hyvä lopputulos edellyttää hyvää rakennusmateriaalia!<br /> Kuva: Joakin Kröger<br /> 2 Kiviainestuotteet<br /> Mistä laatu<br /> tehdään?<br /> NCC tekee huolellista työtä kiviaineksen laadun eteen. Kaikki lähtee raaka-aineesta<br /> eli käytetyn kallion kivilajista ja sen lujuudesta.<br /> Laadukas kiviaines syntyy useasta osatekijästä<br /> kuten murskaamisessa käytetystä murskaimesta<br /> mutta myös varastoinnista ja kuormauksesta.<br /> NCC:ltä ostaessasi voit olla varma maksavasi<br /> laadusta.<br /> Miksi laadulla on väliä?<br /> Tasalaatuinen ja hyvän muotoinen murske tiivis-<br /> tyy kunnolla<a title="Kiviainestuotteet page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=1"> Kiviaines- tuotteet</a> <a title="Kiviainestuotteet page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=2"> Kiviaineksissa on eroja Ei ole sama, mistä ki</a> <a title="Kiviainestuotteet page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=3"> Mistä laatu tehdään? NCC tekee huolellista ty</a> <a title="Kiviainestuotteet page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=4"> Hyvällä logistii- kalla homma sujuu NCC toimittaa</a> <a title="Kiviainestuotteet page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=5"> Kuva: Erik Mårtensson NCC:n tarjoamat hyödyt ja </a> <a title="Kiviainestuotteet page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=6"> NCC:n kiviaines- tuotteet Tiet ja piha-alueet Tar</a> <a title="Kiviainestuotteet page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=7"> Tuotteet voivat vaihdella toimipisteittäin ja sov</a> <a title="Kiviainestuotteet page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/9d17c52f?page=8"> NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistöke</a>