If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2011<br /> Sept. · Okt. · Nov.<br /> INDHOLD<br /> Nyt fra formanden<br /> Hanen galer - af fryd og<br /> taknemmelighed<br /> Ungdomspræstens<br /> arbejde<br /> Efterårets aktiviteter Stendiget ved Kirkecenter HØjvangen<br /> www.kirker-skanderborg.dk<br /> Nyt fra formanden<br /> - og præsentation af ny kirkegårdsleder<br /> Nyt logo<br /> Kommunikation og information har til alle tider<br /> fordret klarhed og entydighed for at være vellykket.<br /> Menighedsrådet har længe Ønsket at forenkle sin<br /> kommunikation med omverdenen. Et middel hertil<br /> er visuelt at signalere, hvem man er som afsender. Der-<br /> for har vi fået et nyt logo, der skal brugesDaaftoa: lle, som<br /> 11. August<br /> virker og formidler på menighedsrådets og sognets<br /> 2011<br /> vegne. Det nye logo vil også vise, hvem vi er, når vi<br /> fremover samler annonceringen af vore aktiviteter i é<a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=1"> KIRKEBLAD 2011 Sept. · Okt. · Nov. INDHOLD Nyt f</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=2"> Nyt fra formanden - og præsentation af ny kirkegå</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=3"> Hanen galer - af fryd og taknemmelighed Jeg véd </a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=4"> Ungdomspræstens arbejde Hvad er en ungdomspræs</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=5"> Efterårets aktiviteter September/oktober/novembe</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=6"> HØjskoledage HØjskoledage i Kirkecenter Kirkebakk</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=7"> HØjskolesØndag i Kirkecenter HØjvangen SØndag den</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=8"> Babysalmesangs-gudstjeneste, sØndag den 18. septe</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=9"> Åben café Torsdage kl. 14.30-16.30 i Kirkecenter </a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=10"> sitet Tom Buk-Swienty: »1864 - Danmarks skæbneår«</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=11"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Kordegn M</a> <a title="f&aelig;rdigt blad-sept.pdf page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/946ecd6a?page=12"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>