If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> WWF<br /> Nr 1 O 2022<br /> MAGASIN<br /> DJUR ◆ NATUR ◆ HÅLLBARHET<br /> ÅTERKOMSTEN<br /> O STORT TIGERNUMMER O<br /> INNEHÅLL<br /> 4 INSÄNDARE<br /> Mer om orsakerna!<br /> 5 TILLSAMMANS<br /> Framgångar du som<br /> stödjare bidragit till.<br /> 6 I NATUREN JUST NU<br /> Allt spännande som<br /> händer i vår.<br /> 14 TIGER<br /> Den största<br /> räddningsaktionen<br /> någonsin för en<br /> enskild art.<br /> 34 NYA RÖN<br /> Forskningsnyheter<br /> om djur och natur.<br /> 36 SPÄCKHUGGARE<br /> Med superavancerat<br /> socialt system.<br /> 44 I FÄLT<br /> Kerstin Johannesson<br /> är världsledande<br /> forskare i marin<br /> evolutionsbiologi.<br /> 50 EN PLANET<br /> Hållbara tips<br /> i vardagen.<br /> 52 RETUNA<br /> Återbrukat – det nya<br /> normala.<br /> 57 VÄRLDEN RUNT<br /> 60 GUSTAF<br /> LINDS KRÖNIKA<br /> – WWFs uppgift är att<br /> ligga i frontlinjen.<br /> 61 V<a title="WWF Magasin 1-22 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=1"> WWF </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=2"> INNEHÅLL 4 INSÄNDARE Mer om orsakerna! 5 TILLSA</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=3"> VILL DU LÄSA WWF MAGASIN DIGITALT Kod för WWF</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=4"> Vi tycker att… Efter varje nummer av tidningen ko</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=5"> Vi gjorde det tillsammans Här är en av de fina fra</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=6"> I NATUREN JUST NU! VÅRENS VILDA HÖJDPUNKTER - HÄR</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=7"> I T T PS I MT OLA JENNERSTEN WWFs expert biolog</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=8"> I NATUREN JUST NU! TIPSARE: OLA JENNERSTEN, NATUR</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=9"> FOTO: SVEN-ERIK ARNDT/AZOTELIBRARY.COM TRANO</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=10"> I NATUREN JUST NU! FOTO: JÖRGEN WIKLUND, UR BOKE</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=11"> EN MÖRTFISK SOM KAN bli en hel meter lång och</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=12"> I NATUREN JUST NU! En Passive Inte</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=13"> Dokumentering av infångad asp vid Islandsbron mit</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=14"> Ryska Fjärran östern är ett av de områden där tig</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=15"> ÅTERKOMSTEN För tolv år sedan samlades </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=16"> ~ 100,000 VÄRLDENS TIGRAR Antal vilda tigrar </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=17"> + 6 000 TX2 mål 3 900 upp- skattad tig</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=18"> Världens största katt visar att det finns </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=19"> RESULTATET ÄR FANTASTISKT – MEN INTE ÖVERALLT De</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=20"> Tigerns utbredning och framtida möjligheter His</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=21"> © DR SANJAY K SHUKLA / WWF-INTERNATIONAL En ny g</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=22"> © RANJAN RAMCHANDANI / WWF Tigrar behöver kunna </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=23"> FOTO: ANDY ROUSE/NATUREPL. Tigrar driver ekonomi</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=24"> KignbbZgYZchighiVjibVc^c\Zc$ Ebi^\gVgcVWa^gìZg"</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=25"> © SUYASH KESHARI/WWF-INTERNATIONAL </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=26"> Om bara kattdjur [gkVgV^[gZY"hWa^g YZhcVWWiìZg </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=27"> Stor tigerfamilj – en hona och hennes fyra </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=28"> En tiger korsar ett av Ranthambore national- park</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=29"> © JAMES MORGAN /WWF-US ”Lokalbefolkningarna är h</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=30"> TIGER (Panthera tigris) Tigern är världens störs</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=31"> FOTO: KARINE AIGNER/NATUREPL. På väg tillba</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=32"> DET HÄR GÖR WWF Som en av världens största naturv</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=33"> FOTO: PAVEL FOMENKO/WWF RYSSLAND © HKUN LAT/WWF-</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=34"> NYA RÖN OM DJUR OCH NATUR - forskningsnyheter frå</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=35"> LITEN KUT LÅTER LÅGT De flesta djur svarar på ökan</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=36"> ARTER: Späckhuggare Nyfikna späckhuggare vid Kva</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=37"> SMARTA, SUPERSNABBA MED STARKA FAMILJEBAND Att se</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=38"> ARTER: Späckhuggare </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=39"> ägde rum ute på havet väster om Sydgeor- gien och</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=40"> Vattnet stänker många meter upp i luften när späc</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=41"> ARTER: Späckhuggare ger sig ibland på vale</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=42"> SPÄCKHUGGARE (Orcinus orca) Späckhuggaren tillh</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=43"> UTBREDNING Späckhuggare finns i alla jordens hav,</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=44"> I FÄLT Var? Tjärnö marina laboratorium, vid</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=45"> ”Jag känner ett ansvar ZòZghdb_V\]VgjiW^aYVi</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=46"> »@ V\`Vc[VhX^cZgVhkZg]jg]VkhijaeVcZg \gYZcgYZk</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=47"> Motstående sida längst t v: Kerstin har inga plan</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=48"> ÅRETS PANDABOK </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=49"> FOTO: MAGNUS LUNDGREN LUNCHDAGS FÖR SÖTLÄPPARNA </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=50"> XXX EN PLANET Om alla i världen levde som vi i Sv</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=51"> 2tips! Vill du spara vatten? Här är två tips: 1 </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=52"> XXX Ia och Lasse Nordin vill gärna se fler </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=53"> MARIA LARSSON,  ECOFLOR OM MIN BUTIK: Vi säljer n</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=54"> XXX RETUNA INSPIRERAR Många städe</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=55"> NOUR SANJAKI, BE HAPPY BY RECYCLE OM MIN BUTIK: V</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=56"> Kan en Postkodlott skydda djur och natur? D</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=57"> OM WWFs ARBETE HEMMA OCH GLOBALT VÄRLDEN RUNT</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=58"> NR 1 2022 O 85%</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=59"> WWF HOPPAS PÅ POSITIVT FN-MÖTE OM PLAST 11 miljon</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=60"> NR 1 2022 O FOTO</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=61"> SÅ KAN DITT </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=62"> </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=63"> HAR DU EN FRÅGA? ? Östersjön/ Bottenviken?</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=64"> KNEP& KNÅP NR 1 2022 KLURIGHETER OCH KORSORD </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=65"> C e s W Fk - r </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=66"> © SOUVIK KUNDU/WWF NR 1 2022 </a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=67"> VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Har du frågor om exemp</a> <a title="WWF Magasin 1-22 page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8df0d87c?page=68"> POSTTIDNING B Returadress: Världsnaturfonden </a>