If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nærum kirkenyt<br /> JAN. | FEB. | MARTS | APRIL 2021<br /> Rundt om højskolen<br /> LØRDAGSFOREDRAG I NÆRUM<br /> Enhver er velkommen.<br /> Der er gratis adgang.<br /> Lørdag den 9. januar kl 10.00-11.30<br /> HøjskoleDanmark,<br /> ForeningsDanmark, FrivilligDanmark<br /> Foredrag ved Bertel Haarder, MF (V).<br /> Om foredraget skriver han: ”Folkestyre er me-<br /> get mere end grundloven og Folketingets for-<br /> retningsorden. Det vigtigste er civilsamfundet,<br /> de frivillige, forenings- og folkeoplysningslivet.”<br /> Lørdag den 6. februar kl 10.00-11.30<br /> Den nye Højskolesangbog<br /> Foredrag og fællessang ved tidl. højskolefor-<br /> stander Jørgen Carlsen, som har været for-<br /> mand for det udvalg, der har redigeret den nye<br /> udgave af Højskolesangbogen.<br /> Jørgen Carlsen vil bl.a. indvie forsamlingen i<br /> de overvejelser, der ligger bag arbejdet med at<br /> vælge og vrage mellem de gamle og nye sange.<br /> Lørdag den 6. m<a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=1"> Nærum kirkenyt JAN. | FEB. | MARTS | APRIL 2021 </a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=2"> Adresseliste KIRKENS KONTOR Kordegn Flemming sCHl</a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=3"> Eftermiddagsmøder FOREDRAG OG SANGE Tirsdag den 2</a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=4"> Musik og refleksion EFTERMIDDAGSRO I KIRKEN musik </a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=5"> Der må være en grænse GUDS KÆRLIGHED ER GRÆNSELØS</a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=6"> Gudstjenester JANUAR Søndag den 1. kl. 15.00 Nytå</a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=7"> Møder og aktiviteter JANUAR Torsdag 7. kl. 15.30 </a> <a title="Naerum kirkenyt jan - apr 21 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/890de23d?page=8"> Også for børn og unge BEGRÆNSET P.G.A. CORONA Søn</a>