If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2015<br /> Marts · April · Maj<br /> INDHOLD<br /> Velkommen til Heidi Torp<br /> Præsentation<br /> Hvad var det dog<br /> der skete?<br /> Babysalmesang i<br /> Højvangen<br /> Min yndlingssalme<br /> Udskiftning af<br /> kobbertaget<br /> Forårets aktiviteter<br /> Sogneindsamling<br /> Gravstedsnumre<br /> Udstillinger Slotskirken 2014 set fra oven<br /> www.kirker-skanderborg.dk<br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Kære Heidi<br /> Hjertelig velkommen som sognepræst her i Skan-<br /> derborg Sogn. Du skrev i din ansøgning, at du brænder<br /> for at bruge dine erfaringer i Skanderborg Sogn, efter<br /> at du har fået indblik i det levende sogneliv og brede<br /> samarbejde, som findes her.<br /> Det var jo meget heldigt, at der var et stort sammen-<br /> fald af interesser mellem dig og os. Vi indkaldte dig<br /> til prøveprædiken, og i den efterfølgende samtale med<br /> menighedsrådet gjorde du et utroligt godt indtryk.<br /> <a title="marts til maj 2015 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=1"> KIRKEBLAD 2015 Marts · April · Maj INDHOLD Velko</a> <a title="marts til maj 2015 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=2"> Menighedsrådet aktuelt Kære Heidi Hjer</a> <a title="marts til maj 2015 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=3"> Hvad var det dog der skete? I skrivende stund </a> <a title="marts til maj 2015 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=4"> Babysalmesang Babysalme</a> <a title="marts til maj 2015 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=5"> Min yndlingssalme »Abide with me«, Henry Franci</a> <a title="marts til maj 2015 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=6"> Forårets aktiviteter Marts Tirsdag den 3. marts </a> <a title="marts til maj 2015 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=7"> Særlige gudstjenester Aftensang til Påske i Skand</a> <a title="marts til maj 2015 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=8"> HØjskoledag Højskoledage i Kirkecenter Kirkebakke</a> <a title="marts til maj 2015 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=9"> HØjskoledag Kirkecenter Højvangen Højskolesøndag </a> <a title="marts til maj 2015 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=10"> Koncerter Koncert i Kirkecenter Kir</a> <a title="marts til maj 2015 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=11"> Øvrige arrangementer Syng sammen i Kirkecenter Ki</a> <a title="marts til maj 2015 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=12"> Torsdag den 16. april kl. 18 – ca. 21 Integration</a> <a title="marts til maj 2015 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=13"> Torsdag d. 26. marts: Kæmpebyggeriet på Fælleden </a> <a title="marts til maj 2015 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=14"> Sogneindsamling Sogneindsamling 2015 for Folkekir</a> <a title="marts til maj 2015 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=15"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Hverdage </a> <a title="marts til maj 2015 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85f186af?page=16"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>