If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KONSTENS KRAFT FÅR<br /> OSS ATT TÄNKA NYTT<br /> Salad Hilowle synliggör människor med<br /> afrikanskt ursprung i svensk konst-<br /> och kulturhistoria.<br /> sida 4–6<br /> CAMPUS NORRKÖPING • AUTISMFORSKNING • NOBELPRISET • HÅLLBAR MATPRODUKTION • SVENSKA FANTOMEN<br /> NUMMER TRE 2022<br /> SKOGEN KAN<br /> RÄDDAS MED AI<br /> Markus Drugge har utvecklat en<br /> AI-driven bildanalys för ett mer<br /> hållbart skogsbruk.<br /> sida 18–19<br /> HON HAR HJÄLPT<br /> TUSENTALS FAMILJER<br /> Gunilla Lööf har i 25 år kämpat för<br /> barn och ungdomars rätt vid mötet<br /> med sjukvården.<br /> sida 7–9<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Vägen till<br /> en bättre värld<br /> DET FINNS EN STROF som ofta citeras:<br /> ”ingen kan göra allt men alla kan göra<br /> något”. Den används inför de stora livs-<br /> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=1"> KONSTENS KRAFT FÅR OSS ATT TÄNKA NYTT Salad Hilow</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Vägen till en bättre värld </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=3"> INNEHÅLL • LEDARE 1218 </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=4"> “Det börjar alltid med att jag reagerar på någont</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=5"></a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=6"> ALUMN • SALAD HILOWLE “Jag vill be</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=7"> GUNILLA LÖÖF • ALUMN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=8"> D et är alla b</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=9"> – Mitt internationella arbete har föränd- rat mit</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=10"> Prorektor Karin Axelssons tacktal till Årets alu</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=11"> NY TEKNIK • HÅLLBAR FRAMTID </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=12"> NY TEKNIK • HÅLLBAR FRAMTID Men att utveckla </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=13"> ANNA FRIBERG • HÅLLBAR FRAMTID </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=14"> ”Jag tycker att nyttiggörande av forsknin</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=15"> påverka både forskningspolitik och inter- natione</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=16"> , Noterat FORSKNING • LITTERATUR Lyckad inv</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=17"> Fem nya hedersdoktorer vid LiU Lena Miranda, vd </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=18"> Han räddar skoge Angrepp av skadeinsekten granbar</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=19"> MARKUS DRUGGE • ARBOAIR enmed AI-verktyg gå till </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=20"> Kajsa Igelström vill studera autism med hjälp av </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=21"> Forskarna vill skapa </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=22"> SAMARBETE ÄR NYCKELN för att maxa potentialen hos</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=23"> M ed e</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=24"> 24 LIU MAGASIN #3 2022</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=25"> FANTOMENFORSKAREN • ROBERT AMAN Möt en biträdande</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=26"> FANTOMENFORSKAREN • ROBERT AMAN över Sverige all</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=27"> NOBELPRISET • 2022 Motivering </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=28"> Forskning ”Det är jätteviktigt att sprida glädjen</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=29"> FORSKNING • LINKÖPINGS UNIVERSITET Den åttonde </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=30"> Sjuksköterskan SOM BLEV DOKTOR Bakterier som är i</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=31"> VENDELA SHEER • DISPUTERAD OP-SKÖTERSKA Vendel</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=32"> Campus Norrköping I augusti 1997 invigdes Campus </a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=33"> CAMPUS NORRKÖPING • 25 ÅR – förr och nu Danie</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=34"> CAMPUS NORRKÖPING • 25 ÅR Vad har det betytt f</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=35"> Alumni LiU-alumn blir ny civilminister FOTO: WI</a> <a title="LiU magasin nr 3-2022 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85eeca79?page=36"> LIU MAGASIN Kommunikations- och marknadsavdelning</a>