<br /> WWF<br /> Nr 2 O 2022<br /> MAGASIN<br /> DJUR ◆ NATUR ◆ HÅLLBARHET<br /> ÅRETS PANDABOK<br /> HEMMA DÄRUTE<br /> – handbok i naturnärhet<br /> MATKALKYLATORN<br /> – så äter du för planeten<br /> Igenkännandets<br /> glädje – vilka<br /> arter vill du se<br /> i sommar?<br /> Som vi har längtat!<br /> SVERIGESOMMAR<br /> INNEHÅLL<br /> 4 INSÄNDARE<br /> Läsarna tycker till.<br /> 5 TILLSAMMANS<br /> Framgångar du som<br /> stödjare bidragit till.<br /> 6 I NATUREN JUST NU<br /> Allt spännande som<br /> händer i sommar.<br /> 10 ÅRETS PANDABOK<br /> Hemma därute –<br /> handbok i naturnärhet<br /> med naturupplevelser<br /> som berikar på djupet.<br /> 20 NYA RÖN<br /> Forskningsnyheter<br /> om djur och natur.<br /> 22 TAVVAUOMA<br /> Myllrande myrar<br /> längst i norr.<br /> 30 KRISTIANSTADS<br /> VATTENRIKE<br /> Stadens stolthet och<br /> en förebild i lyckad<br /> n<a title="WWF Magasin 2-22 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=1"> WWF </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=2"> INNEHÅLL 4 INSÄNDARE Läsarna tycker till. 5 TIL</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=3"> VILL DU LÄSA WWF MAGASIN DIGITALT Kod för WWF</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=4"> Vi tycker att… Efter varje nummer av tidningen ko</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=5"> Vi gjorde det tillsammans Här är en av de fina fra</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=6"> I NATUREN JUST NU! SOMMARENS VILDA HÖJDPUNKTER - </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=7"> I T T PS I MT THERESE WÅTZ, biolog och kom- mun</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=8"> I NATUREN JUST NU! Maskrosbollarna är t</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=9"> FOTO: STEINAR MYHR/TT NYFÖDD NÄRA DIG? Under maj</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=10"> XXX Handbok i NATURNÄRHET Det finns ett myllrand</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=11"> OM FÖRFATTARNA: Åsa Ottosson – Författare, journa</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=12"> XXX Skräckerfjällen, Jämtland. Åsa o</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=13"> Grönsnabbvinge </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=14"> XXX Tvestjärt </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=15"> Vi här i Sverige har tur </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=16"> XXX Björn Nordzell har </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=17"> Makaonfjärilslarv Sjuprickig nyckelpiga </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=18"> XXX HE MMA H MMa RUT Ä D ÅRETS E PA</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=19"> Igenkännandets glädje, säger han när h</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=20"> NYA RÖN OM DJUR OCH NATUR - forskningsnyheter frå</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=21"> 3 frågor om forskning ... TILL JOHANNA HED- LUND</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=22"> XXX Magiskt myrområde i midnattsolens sken. </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=23"> TAVVAVUOMA ligger i den svenska </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=24"> XXX Redan efter några dagar förstod v</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=25"> Palsar är de små kullar, formade av permafrosten</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=26"> När vi vet mer exakt hur Tavvavuomas vadare flyger</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=27"> Naturgeografiska institutionen vid Stock- holm</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=28"> XXX PERMAFROST © DUKE COONRAD/WWF – därför är d</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=29"> Rester av en mammutunge. I stället för v</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=30"> Naturum i Kristianstad, ritad av White Arkitekter</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=31"> VATTENRIKET KRISTIANSTAD Från sjuk våtmark till r</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=32"> BIOSFÄROMRÅDE – BEGREPPET Ett biosfärområde funge</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=33"> Vattenrikets limnolog Andreas </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=34"> och ån. Men sedan yrkesfiskare slagit larm om bu</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=35"> Sävsångaren trivs i vattenriket – Vattenriket är</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=36"> ÅTERSKAPA ÖSTERSJÖNS LIVSKRAFT WWF tar krafttag f</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=37"> Kan en Postkodlott skydda djur och natur? D</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=38"> Golfbanor är kanske inte det första man tänke</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=39"> PÅ GOLFBANAN att skörda gräs och örter varje sens</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=40"> KROKODILERNA – ömsinta fågelkusiner En</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=41"> ARTER: Krokodiler och alligatorer FOTO: MICHAEL </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=42"> ARTER: Krokodiler och alligatorer XXX Ungarna </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=43"> miljonerna förlorade de sedan förmågan att s</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=44"> ARTER: Krokodiler och alligatorer </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=45"> Krokodilhonor bär sina nykläckta ungar mellan sin</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=46"> XXX KROKODILER NORDAMERIKA Krokodildjuren, o</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=47"> ASIEN Nepal Kina Indien Fi</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=48"> I FÄLT Var? Australien, Antarktis, Arkt</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=49"> ”Jag älskar verkligen den här typen a</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=50"> I FÄLT Hemma i Australien, här med v</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=51"> Ovan t v: Melanie mäter mängden näringsämnen i vi</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=52"> XXX EN PLANET Om alla i världen levde som vi i Sv</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=53"> ” Med bara 9 år kvar</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=54"> XXX Sofia Good hoppas inspirera barne</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=55"> PLANETSMART – DET ÄR SÅ BRA ATT Matkalkylatorn är</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=56"> XXX Sofia Good har startat ett Instagramko</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=57"> WWF FÖRKLARAR – Det är slöseri att slän</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=58"> NR 2 2022 O FOTO</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=59"> OM WWFs ARBETE HEMMA OCH GLOBALT VÄRLDEN RUNT</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=60"> © NATUREPL.COM/ALEX MUSTARD/WWF NR 2 2022 </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=61"> © NATUREPL.COM/ALEX MUSTARD/WWF 224 nya arter har</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=62"> </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=63"> ? Pengar från staten? Hur mycket penga</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=64"> KNEP& KNÅP NR 2 2022 KLURIGHETER OCH KORSORD </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=65"> e s W Fk - r</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=66"> FOTO: ANNA ULMESTRAND NR 2 2022 </a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=67"> VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Har du frågor om exemp</a> <a title="WWF Magasin 2-22 page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/85a6cc6b?page=68"> POSTTIDNING B Returadress: Världsnaturfonden </a>