If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VDC on<br /> NCC:n tapa<br /> toimia<br /> VDC<br /> Enemmän kuin<br /> tietomallinnus<br /> VDC (Virtual design and construction) on NCC:n tapa toimia tietomallinnusta hyödyntävissä<br /> hankkeissa. NCC:llä on useamman sadan projektin kokemus tietomallinnushankkeista, niiden<br /> kokonaiskoordinoinnista ja hallinnasta ilman ulkopuolista konsultointia.<br /> Yhteistyö<br /> Tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä suunnitelmi-<br /> en laadunvarmistus tapahtuu säännöllisesti järjestet-<br /> tävien, projektin aikatauluun ja vaiheisiin sidottujen<br /> suunnitelmakatselmointien avulla. Tietomallien visu-<br /> aalisuuden ja erilaisten analyysien avulla kaikki pro-<br /> jektin osapuolet pääsevät osallistumaan päätöksente-<br /> koon yhdenvertaisesti.<br /> Prosessi<br /> Projektin tavoitteet määrittävät tietomallinnuksen ta-<br /> voitteet ja NCC:llä kehitetyt toimintatavat varmistavat<br /> niiden toteutumisen. VDC-tiimin tarjoama ohjeistus ja<br /> koulut<a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=1"> VDC on NCC:n tapa toimia</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=2"> VDC Enemmän kuin tietomallinnus VDC (Virtual de</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=3"> YHTEISTYÖ Projektistudiot, Organisointi, Päätöste</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=4"> Yhteiset tavoitteet Aktiivista asiakasyhteistyötä</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=5"> VDC-tiimi toimii NCC:n kaikkien tietomallinnuspro</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=6"> LUONNOS Vaatimusmalli, tilojen ominai- suudet, pe</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=7"> Numeerinen malli ja tietomallit yhdessä Numeer</a> <a title="VDC on NCC:n tapa toimia page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/8150a56a?page=8"> Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota yliv</a>