If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nærumkkirikrekneyntyt<br /> DECEMBER | JANUAR| FEBRUAR 2017/18<br /> Hvad er et menneske?<br /> FOREDRAG LØRDAG FORMIDDAG<br /> Lørdag den 6. januar kl. 10.00 -12.00<br /> MENNESKET I UNIVERSET<br /> Forholdet imellem tro og viden - uforenelige<br /> størrelser eller supplerer de hinanden?<br /> v/ ANJA CETTI ANDERSEN, der er astrofysiker<br /> ved Niels Bohr Instituttet og forsker i stjerne-<br /> støv. Hun arbejder med at kortlægge, hvordan<br /> støv dannes i universet, og hvilken indflydelse<br /> det har for planetdannelse, stjerneudvikling<br /> samt for observationer af det tidlige univers.<br /> Lørdag den 3. februar kl. 10.00-12.00<br /> MENNESKET - ET GUDDOMMELIGT EKSPERIMENT<br /> v/ fhv. højskoleforstander JØRGEN CARLSEN.<br /> Jørgen Carlsens foredrag handler bl.a. om<br /> Grundtvigs tanker om menneskets ”gudbil-<br /> ledlighed” og om ”at mennesket ikke er en<br /> abekat”. - Jørgen Carlsen er mag. art. i idéhi-<br /> storie. Han har i mange å<a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=1"> Nærumkkirikrekneyntyt DECEMBER | JANUAR| FEBRUAR</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=2"> Adresseliste KIRKENS KONTOR Kordegn FLEMMING SCHL</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=3"> Eftermiddagsmøder KOM OG VÆR MED Foto fra i </a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=4"> Gudstjenester December Søndag den 3. kl. 10.00 1</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=5"> Møder og aktiviteter December Torsdag den 7. kl.</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=6"> Mennesket i universet NOGET OM TRO OG VIDEN Kende</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=7"> Lys i mørket i kirken BÅDE FOR BØRN OG VOKSNE Tor</a> <a title="dec-feb._201718_korrektur_3 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7f3b8868?page=8"> Luciaoptog og krybbespil MED ELEVER FRA 2. KLASSE</a>