If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2014<br /> Juni · Juli · August<br /> INDHOLD<br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Nyt fra kirkegårdene<br /> Frihed og retfærd på<br /> Slotsbanken<br /> Min yndlingssalme<br /> Konfirmandernes<br /> Fadervor<br /> Sommerens aktiviteter<br /> Stemmer fra oven<br /> Kunst i Kirkecenter<br /> HØjvangen<br /> Siden sidst Babysalmesang i Skanderup Kirke<br /> – et meget velbesØgt arrangement<br /> www.kirker-skanderborg.dk <br /> <br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> I hvilken retning går vi i menighedsrådet?<br /> I begyndelsen af marts måned i år bragte Kristeligt<br /> Dagblad en meget positiv nyhed omkring Skander-<br /> borg Sogn. Blandt landets 20 stØrste sogne havde<br /> Skanderborg den hØjeste medlemsprocent af folkekir-<br /> ken: 85% og et pænt stykke over landsgennemsnittet.<br /> Da det normalt er de faldende medlemstal, der har<br /> pressens bevågenhed, blev nyheden også bragt af<br /> andre landsdækkende medier. Hvor<a title="juni til august 2014 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=1"> KIRKEBLAD 2014 Juni · Juli · August INDHOLD Meni</a> <a title="juni til august 2014 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=2"> Menighedsrådet aktuelt I hvilken retni</a> <a title="juni til august 2014 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=3"> Skanderborg Kirkegårde Jeg sidder her og glæder m</a> <a title="juni til august 2014 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=4"> Frihed og retfærd på Slotsbanken Frihedsenglen</a> <a title="juni til august 2014 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=5"> Min yndlingssalme Det må blive »Nu hviler mark</a> <a title="juni til august 2014 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=6"> Fadervor i teenagersprog Skrevet af konfirmander 2</a> <a title="juni til august 2014 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=7"> 7C Yo, farmand. Kongen af himlen, som er på topp</a> <a title="juni til august 2014 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=8"> Sommerens aktiviteter - se i Øvrigt gudstjenestel</a> <a title="juni til august 2014 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=9"> Skt. Hans mandag den 23. juni i Kirkecenter HØjva</a> <a title="juni til august 2014 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=10"> Michala Petri har forlængst etableret sig som en </a> <a title="juni til august 2014 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=11"> Stemmer fra oven Hver sØndag kan menigheden i </a> <a title="juni til august 2014 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=12"> Alle bliver bedt om at nævne deres yndlingssalme,</a> <a title="juni til august 2014 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=13"> Kunst i HØjvangen Der er blevet rådet bod på d</a> <a title="juni til august 2014 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=14"> Adi Holzer: Ecce Homo </a> <a title="juni til august 2014 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=15"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Hverdage </a> <a title="juni til august 2014 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7cc23167?page=16"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>