If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NUMMER TRE 2021<br /> HON BLEV<br /> ÅRETS ALUMN<br /> CECILIA BÖDKER PEDERSEN ARBETAR MOT SEXUELLT VÅLD SIDA 4–6<br /> FORSKARE TAR PLATS I DEBATTEN<br /> VAD BETYDER BIOLOGISKA SKILLNADER I HJÄRNAN SIDA 18–22<br /> KLIMATPOLITIKEN BEHÖVER STÅ PÅ TVÅ BEN<br /> LIU-FORSKARE I NATIONELLT EXPERTRÅD SIDA 12–14<br /> SKVALLER • SPRÅKUTVECKLING • LOKAL DEMOKRATI • BILDDIAGNOSTIK • KLIMATFÖRNEKELSE • FORSKNINGSPODD<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Att älska att berätta<br /> om forskning<br /> Du håller ett nytt nummer av LiU<br /> magasin i dina händer. Ett av<br /> många påtagliga bevis på att<br /> Linköpings universitet kom­<br /> municerar med omvärlden och<br /> presenterar intres<a title="LiU magasin nr 3-2021 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=1"> NUMMER TRE 2021 HON BLEV ÅR</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Att älska att berätta om fors</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=3"> 7 26 Stafettväxling </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=4"> ALUMN • CECILIA BÖDKER PEDERSEN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=5"> N </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=6"> ALUMN • CECILIA BÖDKER PEDERSEN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=7"> MARTIN HULTMAN • ALUMN KLIMATFÖRNEKELSE do</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=8"> ALUMN • MARTIN HULTMAN K </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=9"> »Genusperspektivet behövs för att förstå kl</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=10"> Noterat Många vill ha LiU-doktorer. LiU-dokt</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=11"> MAGNUS JOHANSSON Författaren Susanna Alakoski vi</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=12"> FORSKNING • KLIMAT KLIMATPOLITIKEN behöver s</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=13"> KLIMAT • FORSKNING U </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=14"> FORSKNING • KLIMAT Klimat</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=15"> KLIMAT • FORSKNING Bättre beredskap vid extrema </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=16"> FORSKNING • LITTERATUR Ny litteratur på för</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=17"> LITTERATUR • FORSKNING O </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=18"> POPULÄRVETENSKAP • HJÄRNFORSKNING SPETSFOR</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=19"> HJÄRNFORSKNING • POPULÄRVETENSKAP </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=20"> POPULÄRVETENSKAP • HJÄRNFORSKNING </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=21"> HJÄRNFORSKNING • POPULÄRVETENSKAP »Jag k</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=22"> POPULÄRVETENSKAP • FORSKNINGSPODD Forskningspod</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=23"> relevant, och sedan bredda bilden och tydliggöra </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=24"> Forskning Forskning för lugnare klassrum Många l</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=25"> nervimpulser i hjärna och hjärta. Genom sin forsk</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=26"> FORSKNING • SKVALLER Skvaller hjälper oss att </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=27"> SKVALLER • FORSKNING Reshah Alazzawi STUDEN</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=28"> FORSKNING • BILDDIAGNOSTIK </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=29"> E BILDDIAGNOSTIK • FORSKNING </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=30"> FORSKNING • SPRÅKUTVECKLING Barns språkförmåga </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=31"> Linköping, där det finns en tradition av samtalsan</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=32"> FORSKNING • DEMOKRATI RÖSTA LOKAL DEMOKRATI</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=33"> med den lagjustering som gjorts, att straffen bli</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=34"> Tio år med avancerat elektronmikroskop MAGNUS JO</a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=35"> Alumni LiU-alumn på miljardärslista LiU-alumnen </a> <a title="LiU magasin nr 3-2021 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/7be5fb29?page=36"> LIU MAGASIN Kommunikations- och marknadsavdelning</a>