If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Skjoldhagen i Fana<br /> NØKKELINFORMASJON<br /> 2<br /> bonava.xx/projectname<br /> bonava.no<br /> FAKTA<br /> Nøkkel-<br /> informasjon<br /> På de neste sidene finner du juridisk og relevant informasjon<br /> om prosjektet. På siste side finner du også kjøpetilbud som<br /> sendes inn om du skulle ønske å kjøpe en leilighet.<br /> KJØPETILBUD<br /> ????????????????<br /> 3<br /> Designprogram Skjoldhagen<br /> Nøkkelinformasjon<br /> Adresse Offentlige forhold<br /> Prosjektnavn: Skjoldhagen<br /> Adresse: Sætervegen 4B 5236 Rådal<br /> Betegnelse<br /> Gnr. 115 bnr. 275 i Bergen kommune. Byggene vil bli organisert<br /> som selveierleiligheter.<br /> Byggeår<br /> 2020<br /> Parkering/garasje<br /> Parkering i garasjeanlegg. Det er mulighet for særskilt kjøp av<br /> parkeringsplass i felles, lukket garasjeanlegg. Kjøper gjøres<br /> oppmerksom på <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=1"> Skjoldhagen i Fana NØKKELINFORMASJON</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=2"> 2</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=3"> bonava.xx/projectname bonava.no </a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=4"> Designprogram Skjoldhagen Nøkkelinformasj</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=5"> bonava.no Lov om hvitvasking Oppg</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=6"> Designprogram Skjoldhagen Forslag til dri</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=7"> bonava.no Eiendomskart ie 6 m2 </a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=8"> </a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=9"> Kjøpetilbud til Bonava Norge AS A</a> <a title="Skjoldhagen - N&oslash;kkelinformasjon page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/763dfba9?page=10"> Hjem og nabolag Det finnes øyeblikk i livet som s</a>