If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NUMMER ETT 2018<br /> GRÄVA I ARKIV<br /> ANNORLUNDA KURS PÅ VADSTENA SLOTT SIDA 8–10<br /> KOMETKARRIÄR I KINA<br /> LIU-ALUMN LEDER TOPPRANKAT UNIVERSITET SIDA 12–15<br /> UNGA ENTREPRENÖRER STICKER UT<br /> LIU-ALUMNER PÅ LISTA ÖVER SUPERTALANGER SIDA 27<br /> POPULÄR HISTORIEPODD • VÄRLDENS SVÅRASTE TIPSPROMENAD • STUDENTER FÖRBÄTTRAR VÅRDEN • DESIGN FÖR MINSKAT MATSVINN<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Något håller<br /> på att hända<br /> Vår värld förändras så snabbt att det<br /> inte alltid finns »gamla« ord som<br /> räcker till för att förklara föränd-<br /> ringarna. Därför uppfinns ständigt<br /> nya ord, som raplex, en samman-<br /> slagning av de engelska orden rapid<br /> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=1"> NUMMER ETT 2018 GRÄVA I ARKI</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Något håller på att hända </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=3"> 4 12 Starkt gensvar värmer </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=4"> SAMHÄLLE • FORSKARPODD SVÅRA FRÅGOR har inga e</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=5"> </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=6"> ALUMNI • HISTORIEPODDEN »Känner man inte till h</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=7"> HISTORIEPODDEN • ALUMNI D </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=8"> Arkivarien Claes Westling visar några pärlor blan</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=9"> är ett sätt att inte bara berätta skrönor utan fa</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=10"> Noterat EMIL MALMBORG LiU- alumnen Dennis Gusta</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=11"> NOTERAT • LINKÖPINGS UNIVERSITET Stöd till </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=12"> ALUMNI • ZHIHUA ZHONG LIU-ALUMN gör kometkarriär </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=13"> ZHIHUA ZHONG • ALUMNI I S</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=14"> ALUMNI • ZHIHUA ZHONG OVAN S</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=15"> ZHIHUA ZHONG • ALUMNI </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=16"> UTBILDNING • VÅRD OCH OMSORG Studenter förbättra</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=17"> VÅRD OCH OMSORG • UTBILDNING </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=18"> Forskning ISTOCK Fokus på brott Hur kan man id</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=19"> FORSKNING • LINKÖPINGS UNIVERSITET Astma</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=20"> Forskning ISTOCK Hundens sociala förmåga är mån</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=21"> Ny bok om förorten, ungdomar och ojämlikhetens pr</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=22"> KOMMERSIALISERING • LÄKEMEDEL Nästa generatio</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=23"> DESIGN • UTBILDNING Samhällsutmaningar tacklas m</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=24"> UTBILDNING • HUMANIORA Vill utbilda</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=25"> HUMANIORA • UTBILDNING M </a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=26"> Alumni LiU-alumn blev årets vd KOGNITIONSVETARE</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=27"> ALUMNI • LINKÖPINGS UNIVERSITET Nominera ti</a> <a title="LiU magasin nr 1-2018 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/690201a2?page=28"> LIU MAGASIN Kommunikationsenheten Linköpings univ</a>