If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NUMMER TRE 2018<br /> TAR STRID FÖR<br /> HOTADE ARTER<br /> REBECKA LE MOINE ÄR EN AV ÅRETS ALUMNER SIDA 4–6<br /> FOSSILFRITT RESANDE<br /> M<br /> ÖJLIGA MÅL, MEN DET TAR TID SIDA 16–19<br /> NU KOMMER AI PÅ BRED FRONT<br /> LIU LÅNGT FRAMME INOM HETT OMRÅDE SIDA 30–31<br /> FÖRKÄMPE FÖR SÄKER FÖRLOSSNINGSVÅRD • PROJEKTSTUDIER NÄRA VERKLIGHETEN • VÅRDENS SVÅRA VAL • SAMARBETE MINSKAR SÅRBARHET<br /> INNEHÅLL • REKTOR<br /> Att ta sig an<br /> utmaningar<br /> År 2017 anmäldes enligt Brottsföre-<br /> byggandet rådet 23 600 misshan-<br /> delsbrott mot barn i åldrarna 0–17<br /> år. Ungefär var femte barn utsätts<br /> någon gång för sexuella övergrepp.<br /> Varför är d<a title="LiU magasin nr 3-2018 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=1"> NUMMER TRE 2018 TAR STRID</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=2"> INNEHÅLL • REKTOR Att ta sig an utmaningar </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=3"> 7 19 Förnyare som gör skillnad </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=4"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN HON TAR STRID FÖR HOT</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=5"> K an</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=6"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=7"> ÅRETS ALUMN • ALUMNI Envis förkämpe för säke</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=8"> ALUMNI • ÅRETS ALUMN </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=9"> regeringskansliet om hur arbetet skulle kunna gå </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=10"> Noterat THOR BALKHED Elin Wollert och Sandra Pa</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=11"> NOTERAT • LINKÖPINGS UNIVERSITET LiU bland </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=12"> NATIONELLT CENTRUM • BARNAFRID </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=13"> Å r 20</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=14"> SJUKVÅRD • PRIORITERING </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=15"> PRIORITERING • SJUKVÅRD V </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=16"> GÖRAN BILLESON Krokig väg mot fossilfritt res</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=17"> FOSSILFRITT RESANDE • KLIMAT En ännu starka</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=18"> KLIMAT • FOSSILFRITT RESANDE Biobränslen är omstä</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=19"> FOSSILFRITT RESANDE • KLIMAT »Hittills har de </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=20"> Forskning THOR BALKHED Colm Nestor i mitten. </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=21"> THOR BALKHED Anders Fridberger Nya rön kan ge </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=22"> UTBILDNING • NY PEDAGOGIK »Det kändes s</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=23"> NY PEDAGOGIK • UTBILDNING </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=24"> KOMMERSIALISERING • LÄKEMEDEL GÖRAN BILLESON Fr</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=25"> CDIO Förkortningen CDIO står för Conceive, Design</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=26"> Forskning JESSICA GOW / TT MIKAEL SÖNNE Större </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=27"> Själsliga ärr ökar idrottares skaderisk KARIN SÖ</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=28"> Stoppa hjärtinfarkten innan den kommer TEXT SUSAN</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=29"> R un</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=30"> FORSKNING • AI </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=31"> E tt centrum </a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=32"> Lyckat samarbete MINSKAR SÅRBARHET vid kli</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=33"> V id en kli</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=34"> Alumni Talman med LiU-bakgrund ANNA MOLANDER Ri</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=35"> Matspecial i LiU magasin Roger Carme</a> <a title="LiU magasin nr 3-2018 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863?page=36"> LIU MAGASIN Kommunikationsenheten Linköpings univ</a>