If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> ÖSTEN<br /> 2018<br /> Låg födelsevikt<br /> risk för infertilitet<br /> Bättre kunskap<br /> om IVF och<br /> donation<br /> Spanar efter<br /> fertila spermier<br /> Aktuellt<br /> Utveckling<br /> Avhandlingar<br /> TEMA: REPRODUKTIONSMEDICIN<br /> H <br /> Hur påverkas vi<br /> av ändrad kost? <br /> Professor MARIE LÖF<br /> ger hälsoråd i mobilen<br /> Utmärkelser <br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Tidningen Forskning och utveckling<br /> är ett av många exempel på en nära<br /> samverkan mellan Region Öster-<br /> götland och Medicinska fakulteten<br /> vid Linköpings universitet. Vi har<br /> ett gemensamt uppdrag att bedriva<br /> medicinsk forskning och utveckling<br /> samt utbildning inom hälso- och<br /> sjukvården. Genom samverkan i<br /> strategiska beslut uppnår vi både<br /> ett optimalt samutnyttjande av våra<br /> resurser och ett mer effektivt stöd till<br<a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=1"> ÖSTEN 2018 Låg födelsevik</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=2"> VÄLKOMMEN TILL FORSKNING OCH UTVECKLING Tidningen</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=3"> TEMA: REPRODUKTIONSMEDICIN Forskningen kring rep</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=4"> Aktuellt i korthet Därför väljer vissa alko</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=5"> Kanske upptäckten kan förbättra diagnostiken för </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=6"> SUSSANNE BÖRJESON ”Patienter är viktiga aktör</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=7"> En spermie injice- ras i varje ägg med ICSI-tek</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=8"> Tema / Reproduktionsmedicin Män som föds under</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=9"> – Ett barn som föds underviktigt har ibland </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=10"> Tema / Reproduktionsmedicin Susanne Liffner är öv</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=11"> Tema / Reproduktionsmedicin Kan sädesvätska f</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=12"> Tema / Reproduktionsmedicin Signalerna som ökar </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=13"> Tema / Reproduktionsmedicin </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=14"> Tema / Reproduktionsmedicin Spermiers kvalite</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=15"> Surrogatbehandling utomlands bemöts väl Homosexu</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=16"> Gunilla Sydsjö och hennes forska</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=17"> Tema / Reproduktionsmedicin N </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=18"> Tema / Reproduktionsmedicin Spermier kän</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=19"> Frysförvaringstankar på RMC där embryon, oocyter </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=20"> Tema / Reproduktionsmedicin ”Så kan oönskade gra</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=21"> Tema / Reproduktionsmedicin </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=22"> Strategi och utveckling Gravida får hälsoråd i m</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=23"> använde den under de sex månaderna som studien på</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=24"> Torsten Olbers i samtal med en u</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=25"> djupt engagerad i patientgruppen. – Jag har </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=26"> Eva Uustal och Isa- bella, som är av rasen Sibiri</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=27"> Profilen Årets Alumn – expert på förloss</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=28"> Profilen skadas vilket kan leda till analinkon</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=29"> Colm Nestor (mitten) får årets Fernströmpris vid </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=30"> Avhandlingar i sammanfattning </a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=31"> Avhandlingar i sammanfattning BETYDELSEN AV JUS</a> <a title="Forskning och utveckling &ndash; H&ouml;sten 2018 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/502d33e2?page=32"> Forskning i framkant Forskning i framkant är en p</a>