If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> InFO<br /> 1/2018<br /> CARITAS<br /> FASTEAKSJONEN 2018<br /> Sult går ikke over av seg selv<br /> #nullsult<br /> LEDER<br /> Nøkkelen til å utrydde sult ligger<br /> i klimasmart landbruk.<br /> kjære Caritas-venn!<br /> Vi er nå inne i fastetiden, en tid som innbyr til å gi avkall på det<br /> man ikke trenger, og gi mer av sin tid og ressurser til andre som<br /> kanskje trenger det mer. Det å gi avkall på noe trenger ikke å være<br /> begrensende, men det kan være frigjørende og åpne opp for nye,<br /> muligheter og spennende møter. Denne fasten håper jeg at vi alle kan<br /> åpne hjertene våre for mennesker vi møter, både venner, familie og fremmede. Vi<br /> er alle brødre og søstre, med det samme ønsket og behov for godhet, tilhørighet<br /> og å få utvikle oss som hele mennesker. Men for å utnytte vårt potensial, er det<br /> likevel viktig at de helt grunnleggende behovene er dekket. Det handler om mat til UTGIVE<a title="Caritas_1_2018 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=1"> InFO 1/2018 CARITAS FASTEA</a> <a title="Caritas_1_2018 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=2"> LEDER Nøkkelen til å utrydde sult ligger i </a> <a title="Caritas_1_2018 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=3"> INNHOLD </a> <a title="Caritas_1_2018 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=4"> ▶ - Jeg føler meg tryggere, men når det gjelder m</a> <a title="Caritas_1_2018 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=5"> FASTEAKSJONEN 2018 MAT ER MER ENN BARE FØD</a> <a title="Caritas_1_2018 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=6"> FASTEAKSJONEN 2018 </a> <a title="Caritas_1_2018 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=7"> FASTEAKSJONEN 2018 befolkningen mer sårbar nå</a> <a title="Caritas_1_2018 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=8"> FASTETIDEN 3 OM FASTETIDEN Vi har spurt tre kat</a> <a title="Caritas_1_2018 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=9"> </a> <a title="Caritas_1_2018 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=10"> NYTT FRA VERDEN ENDELIG – UTVIKLINGS- MINIS</a> <a title="Caritas_1_2018 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=11"> NYTT FRA VERDEN Foto: Caritas Internationalis </a> <a title="Caritas_1_2018 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=12"> SULTKRISE I VENEZUELA Venezuela får en t</a> <a title="Caritas_1_2018 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=13"> ▶ Syv av ti barn Caritas har undersøkt i Venezuel</a> <a title="Caritas_1_2018 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=14"> INTEGRERING ▶ </a> <a title="Caritas_1_2018 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=15"> CARITAS AU PAIR-SENTER </a> <a title="Caritas_1_2018 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4f11a3ad?page=16"> Besøksadresse Postadresse Caritas Norge </a>