If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> För dig som är stomiopererad<br /> 2/2019<br /> Temanummer<br /> – Kolostomi<br /> Att leva med två<br /> stomier<br /> Kärlek, sex och<br /> intimitet<br /> “<br /> Livet är härligt!”<br /> Trots en del utmaningar är Anders<br /> idag nöjdare än någonsin<br /> I detta<br /> nummer<br /> 3 Krönika<br /> Vanlig eller ovanlig, vad<br /> vill vi egentligen vara?<br /> 6 En vardag utan<br /> begränsningar<br /> Anders, 65 år, lever livet<br /> 12 Nu leker hon igen<br /> Emma-Zorfina hade en<br /> svår start på livet<br /> 17 Våra små kämpar<br /> Följ oss på facebook<br /> På facebook delar vi med oss av<br /> nyheter på svenska och engelska från<br /> Sverige och världen.<br /> 4 Notiser<br /> Vi har lyssnat på er! Nu<br /> kommer nya våtservetter<br /> 8 Tema: Kolostomi<br /> Hur vanligt är<a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=1"> För dig som är stomiopererad 2/2019 Tema</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=2"> I detta nummer 3 Krönika Vanlig el</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=3"> Tidningen assistans ges ut av Coloplast AB med tr</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=4"> assistans | 02/2019 | Notiser ” Vill du</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=5"> assistans | 02/2019 | Coloplast Kärlek, sex och </a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=6"> assistans | 02/2019 | Användarberättelse En vard</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=7"> assistans | 02/2019 | Användarberättelse ”Jag ä</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=8"> assistans | 02/2019 | Reportage Tema: Kolosto</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=9"> assistans | 02/2019 | Intervju Allt om kolo</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=10"> assistans | 02/2019 | Intervju Idag är stomio</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=11"> Att leva med kolostomi Hos stomiterapeuterna vill</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=12"> Nu kan Emma-Zorfina lek</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=13"> assistans | 02/2019 | Intervju Emma-Zorfina gi</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=14"> assistans | 02/2019 | Coloplast Hur väljer jag s</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=15"> Bandageförslag för dig med kolostomi </a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=16"> assistans | 02/2019 | Coloplast Kan jag som har </a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=17"> V i har inte glömt alla små kämpar! Små barn har </a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=18"> assistans | 02/2019 | Användarberättelse En "dål</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=19"> Produkttest När jag hör</a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=20"> UT- TRYCKS AV MÅLARE KAN HA HÅRRE- SANDE EFFEKT </a> <a title="assistans | Nr. 2 2019 - En tidning f&ouml;r dig som &auml;r stomiopererad page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4dc711a3?page=21"> För dig som är stomiopererad </a>