If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> NUMMER<br /> 2/2019<br /> Stöd till barn<br /> med trauma<br /> Stressfraktur ses<br /> med nya ögon<br /> Plastikkirurg<br /> med världen<br /> som arbetsfält<br /> Aktuellt<br /> Utveckling<br /> Avhandlingar TEMA: PSYKISK HÄLSA <br /> Varför mår<br /> vi bra eller<br /> dåligt?<br /> Professor DAVID ENGBLOM<br /> vill förstå hjärnans kretsar. <br /> Utmärkelser <br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Tidningen Forskning och utveckling<br /> är ett av många exempel på en nära<br /> samverkan mellan Region Östergötland<br /> och Medicinska fakulteten vid Linkö-<br /> pings universitet. Vi har ett gemensamt<br /> uppdrag att bedriva medicinsk forsk-<br /> ning och utveckling samt utbildning<br /> inom hälso- och sjukvården. Genom<br /> samverkan i strategiska beslut uppnår<br /> vi både ett optimalt samutnyttjande av<br /> våra resurser och ett mer effektivt stöd<br /> till forskning och utbildn<a title="FOU 2019-02_WEB page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=1"> NUMMER 2/2019 Stöd till barn </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=2"> VÄLKOMMEN TILL FORSKNING OCH UTVECKLING Tidninge</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=3"> TEMA – PSYKISK HÄLSA Forskning om psykisk hälsa </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=4"> Aktuellt i korthet Det snabba smärtsystemet s</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=5"> Kärt återseende för läkarstudenter modell -69 50</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=6"> MATHILDA BJÖRK Får man ha ont på jobbet? Att </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=7"> Tema / Psykisk hälsa Vad styr hur vi mår? Att m</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=8"> Tema / Psykisk hälsa Var fjärde person i Sveri</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=9"> ”Hjärnan ligger nära jaget, ett otroligt spännand</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=10"> Tema / Psykisk hälsa När lampan p</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=11"> ”Vi har använt en medicin som blockerar nedbrytni</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=12"> Tema / Psykisk hälsa ”Beroende vanligt hos</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=13"> Tema / Psykisk hälsa </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=14"> Tema / Psykisk hälsa Bättre insatser för bar</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=15"> Forskaren Erica Mattelin lyssnar på berätte</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=16"> Tema / Psykisk hälsa Vardagsproblem blandas m</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=17"> Ångestångest? </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=18"> Tema / Psykisk hälsa Behandlar flest med KBT p</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=19"> Tema / Psykisk hälsa Ännu mer individ- anpass</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=20"> Tema / Psykisk hälsa Med blick för risk Som psyk</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=21"> Strategi och utveckling Digitala tvillingar </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=22"> Strategi och utveckling Tuff träning mins</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=23"> ade signaler till hjärnan i form av bland annat b</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=24"> Priser och Utmärkelser Christopher Sjöwall </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=25"> Sara Liin studerar hjärtats jonkanaler. </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=26"> ”Det svenska fikat är en viktig plats där man får </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=27"> Profilen Med världen som arbetsfält När hon s</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=28"> Profilen </a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=29"> Stressfraktur ses med nya ögon Bilden visar en st</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=30"> Avhandlingar i sammanfattning KOMPLEXA MEDICINS</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=31"> Avhandlingar i sammanfattning PROTEIN ANVÄNDBAR</a> <a title="FOU 2019-02_WEB page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/45044326?page=32"> Forskning i framkant Forskning i framkant är en p</a>