If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> DI Bygs<br /> Innovationspris<br /> VINDER<br /> 2013<br /> NCC ROADS<br /> Altid<br /> tør vej<br /> NCC PermaVej® – lad asfalten håndtere regnvandet<br /> 2<br /> Barometret peger på<br /> meget mere regn<br /> Klimaændringerne har givet os mere ekstremt<br /> vejr, og vi oplever oftere kraftig regn og skybrud.<br /> De store mængder regnvand på kort tid giver proble-<br /> mer, fordi kloaksystemet ikke kan nå at aftage vandet.<br /> Især i byerne, hvor de fleste arealer er befæstede, og<br /> vandet ikke kan sive naturligt ned i jorden, men skal<br /> ledes igennem kloaksystemet.<br /> Kommuner, bygherrer og offentlige myndigheder stil-<br /> ler stigende krav til lokal afledning af regnvand (LAR).<br /> Målet er, at størstedelen af alt regnvand håndteres der,<br /> hvor det falder.<br /> SELVDRÆNENDE ASFALT<br /> Hidtil har asfalterede veje, pladser og stier været af-<br /> hængig af afvanding via riste og brønde. NCC PermaVej<br /> er en selvd<a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=1"> DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC </a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=2"> 2 Barometret peger på meget mere regn Klimaændr</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=3"> 3 Hvad er NCC PermaVej®? NCC PermaVej® er en p</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=4"> 4 Her må det godt løbe ud i sandet 1 NCC Perma</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=5"> 5 Et regneeksempel NCC DrænStabil</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=6"> 6 Projekt Agerlandsvej, Odense Før var Ager</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=7"> 7 Pilotprojekt i Billund Lufthavn NCC P</a> <a title="1790-2008 NCC DK PermaVej broschure A4 WEB 150515 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/44074226?page=8"> NCC er én af Nordeuropas førende bygge- og anlægs</a>