If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Muuta sinne,<br /> missä kauppa<br /> kannattaa<br /> Kuva: Soile Kallio<br /> Kuva: Soile Kallio<br /> ”Kun Ison Omenan laajennus tuli tietoomme, olim-<br /> me heti kiinnostuneita. Tässä avauksessa kaikki<br /> loksahti kohdilleen. Saimme parhaan paikan hy-<br /> vien asiakasvirtojen varrelta ja näkyvästä kul-<br /> mauksesta. NCC:n kanssa kaikki on sujunut alusta<br /> asti loistavasti. Olemme saaneet hyvän mielen pal-<br /> velua aina tarpeen mukaan.”<br /> Maajohtaja Kirsi Ihamuotila<br /> EFVA ATTLING, Ison Omenan laajennus<br /> Kuva: Soile Kallio<br /> ”Haemme moderneja kauppapaikkoja hyvien lii-<br /> kenneyhteyksien varrella, mielellään kaupunkien<br /> keskustoista eli sieltä, missä ihmiset ovat. Saavu-<br /> tettavuuden tulee olla hyvä niin autolla kuin kävel-<br /> len. Goodmanissa olemme päässeet tavoitteisiim-<br /> me ja ylikin. Olemme saaneet asiakkailtam<a title="Tulevaisuuden liiketilat page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=1"> Muuta sinne, missä kauppa kannattaa</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=2"> Kuva: Soile Kallio Kuva: Soile Kallio ”Kun Ison </a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=3"> Ole siellä, missä ihmisiä riittää jokaiselle päiv</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=4"> 1 KEHÄ III RING KEHÄ I RING 4</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=5"> VANTAA Kivistön kaupunkikeskus Vuoden 2015 asunt</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=6"> Kuva: Erik Mårtensson ”Menestyvä kaup- papaik</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=7"> • Avaus 2018 • Julkiset ja kaupalliset palvelut</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=8"> Kuva: Joakim Kröger Kuva: Juha Rahkonen ESPOO I</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=9"> Kuva: Soile Kallio Täyden kympin paikka Kulta- j</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=10"> • Avattu 10/2014 • Kaupungin uusi julkisivu • </a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=11"> Vastuu ympäristöstä NCC kan</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=12"> ”Nyt tuntuu siltä kuin meitä olisi odotettu</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=13"> Vuokralaisen silmin: Ison Omenan laajennus Her</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=14"> ”Täällä kaikki on sujunut ihan käsikirjoitukse</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=15"> Sporttista menoa huippupaikalla Odotettu sport wi</a> <a title="Tulevaisuuden liiketilat page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/4370d369?page=16"> NCC Property Development Oy kehittää tulevaisuude</a>