If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VÆRKSTEDSPRISER GÆLDENDE PR. 1. FEBRUAR 201<br /> SEMLER AGRO GØR<br /> OP MED UNFAIR PRISER<br /> Semler Agro har lanceret et nyt koncept på<br /> en lang række eftermarkedsydelser og udefradrag.<br /> Vi intensiverer massivt servicering<br /> ude hos kunden for at gØre hverda-<br /> gen lettere, mere tidsbesparende og<br /> effektiv for dig.<br /> Nu fØlger vi trop med et nyt priskon-<br /> cept, der belØnner reparationer og<br /> servicering hjemme hos dig med 5%<br /> rabat på timeprisen.<br /> Foruden muligheden for rabat på<br /> servicering hjemme hos dig, har vi<br /> også lanceret tre faste prisgrupper<br /> som en del af det nye koncept.<br /> Herved bliver det nemmere for dig<br /> at gennemskue, hvad timeprisen<br /> er for de enkelte maskiner. Således<br /> deles maskinerne fremadrettet ind i<br /> grupper efter alder: Fra 0-5 år, 5-10 år<br /> og over 10 år.<br /> Helt konkret kan du i det fremtidige<br /> setup få udfØrt repara<a title="Semler Agro | Varkstedspriser 2019 (201901) page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/41313166?page=1"> VÆRKSTEDSPRISER GÆLDENDE PR. 1. FEBRUAR 201</a> <a title="Semler Agro | Varkstedspriser 2019 (201901) page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/41313166?page=2"> SEMLER AGRO GØR OP MED UNFAIR PRISER </a> <a title="Semler Agro | Varkstedspriser 2019 (201901) page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/41313166?page=3"> Uanset om vi reparerer eller servicerer din trakt</a> <a title="Semler Agro | Varkstedspriser 2019 (201901) page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/41313166?page=4"> ƎơnjȥnjɭŔ˪ɽȇࡳƎȇ</a>