If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> John Deere FarmSight<br /> Lönsamhet baserad på insikt<br /> 2 | John Deere FarmSight: Inledning<br /> En växande befolkning. Begränsade resurser<br /> Innehåll<br /> Inledning ��������������������������������������������������������������������������� 2–3<br /> Jordbrukets utveckling������������������������������������������������������� 4–5<br /> John Deere FarmSight �������������������������������������������������������� 6–7<br /> Maskinoptimering ������������������������������������������������������������� 8–9<br /> Logistikoptimering����������������������������������������������������������� 9–11<br /> Beslutsfattande ������������������������������������������������������������� 12–13<br /> Nya återförsäljartjänster ������������������������������������������������ 14–15<br /> Investering i teknologi ��������������������������������������������������������� 16<br /> Det finns endast så många hektar odlingsbar mark.<br /> Det finns endast så mycket dricksva<a title="se_1214830_farmsight page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=1"> John Deere FarmSight Lönsamhet baserad på insikt</a> <a title="se_1214830_farmsight page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=2"> 2 | John Deere FarmSight: Inledning En v</a> <a title="se_1214830_farmsight page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=3"> John Deere FarmSight | 3 Produktion</a> <a title="se_1214830_farmsight page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=4"> 4 | John Deere FarmSight: Jordbrukets utvecklin</a> <a title="se_1214830_farmsight page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=5"> 1600- till 1800-talet Gårdarnas industrialisering</a> <a title="se_1214830_farmsight page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=6"> 6 | John Deere FarmSight: Lönsamhet baserad på </a> <a title="se_1214830_farmsight page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=7"> John Deere FarmSight | 7 FarmSight </a> <a title="se_1214830_farmsight page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=8"> 8 | John Deere FarmSight: Maskinoptimering </a> <a title="se_1214830_farmsight page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=9"> John Deere FarmSight | 9 ”Jag har s</a> <a title="se_1214830_farmsight page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=10"> 10 | John Deere FarmSight: Logistikoptimering </a> <a title="se_1214830_farmsight page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=11"> John Deere FarmSight | 11 ”Det har a</a> <a title="se_1214830_farmsight page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=12"> 12 | John Deere FarmSight: Beslutsfattande </a> <a title="se_1214830_farmsight page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=13"> John Deere FarmSight | 13 ”Jag är in</a> <a title="se_1214830_farmsight page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=14"> 14 | John Deere FarmSight: Nya återförsäljartjä</a> <a title="se_1214830_farmsight page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=15"> John Deere FarmSight | 15 ”JDLink är</a> <a title="se_1214830_farmsight page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/3bfde2ac?page=16"> Innovativ teknologi. Vi investerar i framtiden Va</a>