If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ochrona –<br /> obszary przybrzeżne<br /> Informacje dotyczące Moments™ , Elements™ oraz Fitness Street Workout<br /> Firma KOMPAN produkuje sprzęt do zabawy i fitnessu o wyjątkowej trwałości,<br /> który jest przystosowany do wszystkich warunków panujących na całym świecie.<br /> Firma KOMPAN, jako standard dla wszystkich urządzeń, stosuje cynkowanie ogniowe w przypadku większości<br /> części stalowych w celu ochrony powierzchni przed szkodami środowiskowymi. W miejscach cechujących się<br /> ekstremalnymi warunkami, takich jak obszary przybrzeżne, gdzie rozkład powierzchni metalowych może być<br /> przyspieszony, firma KOMPAN oferuje unikalne rozwiązanie Coastal Hardy, które przedłuża trwałość sprzętu.<br /> ROZWIĄZANIE COASTAL HARDY:<br /> Główne słupki na placu zabaw z anodowanego różnobarwnie aluminium<br /> Pionowe stopnie rur z anodowanego na różne kolory aluminium<br /> Doskonała ochrona metalowych elementów (IS0 12944-2, klasa C4)<br /> Okucia ze stali ni<a title="Coastal Protection Information_2021_PL_zmag page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/341b7023?page=1"> Ochrona – obszary przybrzeżne Informacje dotycząc</a>