If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2013<br /> Juni · Juli · August<br /> INDHOLD<br /> Nyt fra formanden<br /> Nye udlånsbetingelser<br /> Er det ikke mindfulness?<br /> Min yndlingssalme<br /> Sommerens aktiviteter<br /> Morgen og aften<br /> - samt de 4 livsaldre<br /> Præstegårdens tavlevers<br /> Boganmeldelse<br /> Skole-kirke-samarbejde<br /> Konfirmand-ikoner<br /> Siden sidst Glasmosaik fra Kirkecenter HØjvangen<br /> »Morgen« af Foersom Hegndahl<br /> www.kirker-skanderborg.dk <br /> <br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Menighedsrådet i arbejdstØjet<br /> En ny fireårs periode er netop gået i gang for det nye<br /> menighedsråd. Nu gælder det så om at gØre det lokale<br /> kirkeliv nærværende, relevant og nutidigt. Eller sagt på<br /> en anden måde drejer det sig om, at få mest muligt<br /> »kirke for pengene«.<br /> Jeg tror, at folkekirken står overfor spændende udfor-<br /> dringer i de kommende år. I det Øvrige samfund ændrer<br /> tingene sig ofte lynhu<a title="Kirkebladet page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=1"> KIRKEBLAD 2013 Juni · Juli · August INDHOLD Nyt </a> <a title="Kirkebladet page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=2"> Menighedsrådet aktuelt Menighedsrådet </a> <a title="Kirkebladet page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=3"> Nye udlånsbetingelser Nye udlånsbetingelser for</a> <a title="Kirkebladet page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=4"> Min yndlingssalme Da kirkebladet spurgte, om j</a> <a title="Kirkebladet page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=5"> Er det ikke mindfulness? Når</a> <a title="Kirkebladet page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=6"> Sommerens aktiviteter Juni SØndag den 2. juni kl</a> <a title="Kirkebladet page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=7"> Midsommerkoncert i Kirkecenter HØjvangen SØndag d</a> <a title="Kirkebladet page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=8"> kl. 11.00 og 12.00: Salmestomp Rytmer, RAP, Break</a> <a title="Kirkebladet page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=9"> Morgen og aften - samt de 4 livsaldre </a> <a title="Kirkebladet page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=10"> Præstegårdens tavlevers På præstegårdens facad</a> <a title="Kirkebladet page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=11"> Boganmeldelse </a> <a title="Kirkebladet page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=12"> Et skole-kirke-samarbejde Hvad er en salme? Hv</a> <a title="Kirkebladet page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=13"> Når store ord bliver til billeder Her i foråre</a> <a title="Kirkebladet page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=14"> Siden sidst SØren Kierkegaard Realskolens emned</a> <a title="Kirkebladet page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=15"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Hverdage </a> <a title="Kirkebladet page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/31353122?page=16"> GUDSTJENESTE KALENDER SLOTSKIRKEN </a>