If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Avancerad<br /> specialistsjuksköterska<br /> Masterprogram med inriktning<br /> kirurgisk vård, 60hp<br /> Avancerad<br /> specialistsjuksköterska<br /> Rollen som avancerad<br /> specialistsjuksköterska (eller Nurse<br /> Practitioner, NP) introducerades<br /> i Sverige i början av 2010 talet då<br /> Linköping som första universitet i<br /> Sverige startade den första kullen<br /> studenter på masternivå.<br /> Den avancerad specialistsjuksköterskan<br /> arbetar i team tillsammans med enhetens<br /> vårdpersonal, såsom läkare sjuksköterskor,<br /> undersköterskor, fysioterapeuter och<br /> kurator, har en helhetssyn på patientens<br /> vårdprocess, och fokuserar på att förbättra<br /> dennes hälsa, förebygga sjukdom och<br /> lindra eventuella besvär. En avancerad<br /> specialistsjuksköterska har färdigheter<br /> och kompetens att självständigt ansvara<br /> för kliniska bedömningar, kunna föra<br /> ett differentialdiagnostiskt resonemang,<br /> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=1"> Avancerad specialistsjuksköterska Masterprogram m</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=2"> Avancerad specialistsjuksköterska Rollen som avan</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=3"> 3</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=4"> En välkommen yrkesroll för verksamhet och sjukskö</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=5"> “Jag överbryggar glappet mellan omvårdnad och med</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=6"> Utbildningen anpassas till verksamheten Utbildn</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=7"> ”Den ökade kompetensen gör att bedömningar och be</a> <a title="avancerad-specialistsjuksk&ouml;terska-2019-02-26-slutversion_utan-utfall page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/29e37be3?page=8"> Att antas till programmet För att antas till utb</a>