If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Hur blir min vardag<br /> med kolostomi<br /> Förord<br /> En operation känns för de flesta som något<br /> stort och kanske en aning skrämmande.<br /> Frågorna inför och efter operationen<br /> brukar vara många. De flesta handlar om<br /> hur ingreppet kommer att påverka det<br /> dagliga livet, det vill säga “Hur blir min<br /> vardag?“<br /> Vi hoppas att de följande sidorna ska ge<br /> dig svar på dina frågor och hjälpa dig att<br /> snabbt hitta tillbaka till en bra vardag och<br /> ett fritt och aktivt liv. Det är viktigt att<br /> komma ihåg, att förutom kunskap och god<br /> hjälp beror det förstås på din egen vilja hur<br /> fort du lyckas anpassa dig till din nya<br /> situation.<br /> Broschyren är ett komplement till den<br /> muntliga information du får av din<br /> stomiterapeut/ansvarig vårdpersonal<br /> före inläggningen på vårdavdelning.<br /> Vi hoppas också att den här skriften kan<br /> vara till hjälp för dig som arbetar med<br /> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=1"> Hur blir min vardag med kolostomi</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=2"> Förord En operation känns för de flesta som någ</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=3"> magsäck tunntarm tjock</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=4"> Vad är en kolostomi? Stomi = öppning Kolon = tj</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=5"> Kan jag leva som vanligt? Att få en kolostomi är </a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=6"> Magsjuka Vid magsjuka gäller samma råd/ anvisning</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=7"> Hur sköter jag min stomi? Allmän hygien Fortsät</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=8"> Hur använder jag mitt bandage? Material Den som</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=9"> Stomibandage 1-delsbandage 1-delsbandaget är et</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=10"> Hur får jag mitt bandage? Efter utprovning skri</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=11"> Vilka människor kan hjälpa och stödja mig? Det är</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=12"> Känslomässiga reaktioner Orsaken till en stomio</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=13"> 13</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=14"> Egna anteckningar Läkare _____________________</a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=15"> För dig som är stomiopererad 3/2018 A hand a </a> <a title="SP1000 Hur blir min vardag - Kolostomi - 2019 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/1a65f2ec?page=16"> Instruktionsfilmer för stomibandage I instrukti</a>