If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Match2job<br /> En inspirationsbok<br /> Vi som varit med i<br /> Storfors kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun,<br /> Hammarö kommun, Kils kommun, Arvika kommun, Torsby kommun, Arbetsförmedlingen,<br /> Handelskammaren i Värmland, Företagarna i Värmland och LO-distriktet i Örebro<br /> och Värmland.<br /> I VÄRMLAND<br /> Match2job<br /> En inspirationsbok<br /> 4<br /> Några definitioner<br /> för Match2job i Värmland<br /> Ordet ”nyanländ”<br /> Ordet nyanländ används på olika sätt av olika myndigheter och<br /> instanser och bör därför definieras när det används. Vi har i vårt<br /> projekt haft som utgångspunkt att definition av nyanlända som<br /> begrepp i första hand ska förstås som:<br /> ”En person är nyanländ under tiden som han eller hon<br /> omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till<br /> tre år.”<br /> Definitionen ovan är dock trubbig och vi har inom projektet<br /> även inklude<a title="Match2job - En inspirationsbok page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=1"> Match2job En inspirationsbok</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=2"> Vi som varit med i Storfors kommun, Filipstads k</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=3"> Match2job En inspirationsbok</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=4"> 4 Några definitioner för Match2job i Värmland Or</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=5"> Innehållsförteckning är interaktiv - klicka på ru</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=6"> Detta är Match2job </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=7"> Det har gett oss ett bra underlag att bygga vidar</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=8"> ” </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=9"> ”Friheten här i Sverige är det bästa som finns! Hä</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=10"> Arbetsgivarna ropar efter arbetskraft </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=11"> Matchning är det centrala – Urvalsnyckeln För att</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=12"> </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=13"> den nyanlända möjlighet att få större kännedom om</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=14"> En satsning som lyckats </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=15"> Fast tjänst för Mohammad Det var Elisabeth Vingår</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=16"> ” ”Jag saknade min familj ”Mat</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=17"> — Det var bara att läsa hela tiden, ingen som </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=18"> Äkta engagemang – en viktig framgångsfaktor </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=19"> Yrkesteori, yrkessvenska och APL har varvats i un</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=20"> Det krä</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=21"> Några exempel på utmaningar som projektet stött p</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=22"> Utbildningen startade med en orienteringskurs </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=23"> — Förra året tog Tapiren inte in några elever </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=24"> 24 Temmy Okoro och Berevan Mohammad avslutade bå</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=25"> Ensamma kom de till Sverige När Temmy Okoro lämna</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=26"> Två av dem som klarade de första tio veckornas or</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=27"> En inspirationsbok | </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=28"> Patrik Örn är gymnasielärare på Presterudsskolan </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=29"> Integrationen viktigast — För oss är det här en s</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=30"> </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=31"> — Först sökte jag till svetsare på den här ut</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=32"> 32 Innan Salim började på industri- utbildningen</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=33"> Ovissheten gör det svårt att känna sig glad Nazar</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=34"> Vi vågade hitta nya vägar </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=35"> Matchad kompetens i Torsby Just nu finns ett trett</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=36"> — Ett arbete gör att jag känner mig behövd, säger</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 37" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=37"> Snabb insats och öppet sök för alla arbetslösa K</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 38" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=38"> 38 | En inspirationsbok</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 39" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=39"> — Jag vill stanna här, till 100 procent, i mitt n</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 40" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=40"> ”Varför fanns inte Match2job för fyra år sedan?” </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 41" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=41"> Ibrahim och Katrina känner igen sig Ibrahim Hosse</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 42" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=42"> Vår metod – så här har vi arbetat </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 43" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=43"> Planering i samverkan (PIS) Vårt syfte med PIS ha</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 44" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=44"> Eva Wiklund Foto: Essam Shikh-Hassan, Najat Biqa</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 45" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=45"> Horisontella principer Att säkerställa att alla n</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 46" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=46"> 46 Resultat: Match2job Inom Match2job har vi var</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 47" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=47"> DIAGRAM 1: Fördelning män/kvinnor – 290 elever </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 48" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=48"> TABELL 3: Språknivå vid start – 290 elever Major</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 49" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=49"> TABELL 6: Antal betyg i svenska vid avslutad utbi</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 50" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=50"> Vägen framåt för Värmland – mitt i världen </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 51" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=51"> För ord räcker inte om vi ska hantera de utman</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 52" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=52"> Vägen framåt för Värmland – mitt i 52 52| En ins</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 53" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=53"> världen och världen mitt i Värmland En inspirati</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 54" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=54"> 54 Bilagor Exempel på PIS – planering i samverka</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 55" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=55"> ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER · Arbetsförmedlingen </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 56" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=56"> 56 INLEDANDE PIS, GEMENSAMT ETABLERINGSSAMTAL MÖ</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 57" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=57"> FÖLJANDE ÖVERGRIPANDE INFORMATION INSAMLAS FRÅN I</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 58" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=58"> 58 UPPFÖLJANDE PIS, GEMENSAM PLANERING MÖTESSTRU</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 59" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=59"> SAMVERKANDE PARTER EFTER MÖTET Utifrån den inform</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 60" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=60"> 60 Exempel på Urvalsnyckel LATHUND URVALSNYCKEL </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 61" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=61"> Innehåll Inledning ..............................</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 62" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=62"> 62 Inledning Konceptet Yrkes-SFI är en ny del av</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 63" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=63"> 1.0 Ansökan 1.0 Ansökan För att hitta individ</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 64" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=64"> 64 2.0 Kartläggning När ansökningarna har inkomm</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 65" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=65"> 3.0 Informationsmöte För att säkerställa att de s</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 66" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=66"> 66 4.0 Intervjuer 4.0 Intervjuer Intervjue</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 67" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=67"> 5.0 Orienteringskurs/kompetensbedömning Det sista</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 68" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=68"> 68 Bilaga 1 Vårdbiträdesutbilding för nyanlända </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 69" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=69"> Bilaga 2 Bedömningsunderlag Elevens namn: _______</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 70" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=70"> 70 Namn _____________________________Personnumme</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 71" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=71"> _ Bilaga 4 AKTIVITETSBASERATURVAL – HUR KAN D</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 72" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=72"> Foto: Kent Sjögren /VF 72 | En inspirationsbok</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 73" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=73"> Äntligen färdiga med studierna! Efter två års hår</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 74" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=74"> Produktion: Odelius & CO #19-2168 odelius.se Foto</a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 75" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=75"> </a> <a title="Match2job - En inspirationsbok page 76" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/195501a3?page=76"> Match2job, ett samarbetsprojekt för kompetensförs</a>